Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autorsortuj malejąco Cena
0037 Edukacja prozawodowa w różnych krajach Wiesław Karpiński, Janusz Moos 6 zł
0168 Nowa formuła, konkurs języka francuskiego – 2005/2006 (testy *gimnazjum *szkoły ponadgimnazjalne *opis nowej formuły testów Wlodzimierz Glamaciński (red.) 7 zł
0242 Testy, język francuski – gimnazjum Wlodzimierz Glamaciński (red.), Renata Konopka(red.) 10 zł
0042 Egzamin maturalny, poziom rozszerzony – język francuski Wlodzimierz Glamaciński (red.), Urszula Bendkowska, Beata Czerwińska, Joanna Jaworska-Hołysz, Katarzyna Tazbir 7 zł
0015 Collection Documents Authetniques écrits, Special „Bac Blanc – Textes” Wlodzimierz Glamaciński (red.), Urszula Bendkowska, Beata Czerwińska, Joanna Jaworska-Hołysz, Maria winoga, Katarzyna Tazbir 10 zł
0263 Wybrane scenariusze lekcji z astronomii, Zeszyt metodyczny nr 13 Wlodzimierz Nawrocki, Emilia Niedziałek, Elżbieta Kusowska, Ewa Kaźmierczak, Barbara Ochmańska, Bożena Chwiałkowska 3 zł
Glottodydaktyka w szkole, nr 1/2004 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
0281 Zbiór testów egzaminacyjnych z języka francuskiego dla szkół podstawowych, 2004/2005 Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
0280 Zbiór testów egzaminacyjnych z języka francuskiego dla gimnazjów, 2004/2005 Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
0052 Glottodydaktyka w szkole, nr 3/2005 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska, Agnieszka Lipska-Dangréaux 8 zł
0051 Glottodydaktyka w szkole, nr 2/2004 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Natasza Świerczyńska 1 zł
0065 IX Szkolna Sesja Naukowa z Fizyki, prace sesyjne – fizyka cząstek elementarnych, Zeszyt metodyczny nr 17 Włodzimierz Nawrocki 9 zł
Dachy Europy XI, sławni fizycy (scenariusze projektów edukacyjnych), Zeszyt metodyczny nr 32 Włodzimierz Nawrocki (red.) 7 zł
0075 Jubileuszowy XX Konkurs Fizyczny 1990-2011, Zeszyt metodyczny nr 26 Włodzimierz Nawrocki (red.) 23 zł
Jubileuszowa XVI Sesja Naukowa z Fizyki, Prace Sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny 30 Włodzimierz Nawrocki (red.), 10 zł
0109 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w liceum profilowanym Zofia Sepkowska, Agnieszka Mikina 1 zł
Powiatowy program wspomagania przedszkoli i szkół prowadzonych przez powiat miasto Łódź Zofia Teresa Dąbrowska (red.) 0 zł

Strony