Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autorsortuj malejąco Cena
Pokażemy Wam spektakl Aneta Madziara (red.) 21 zł
XVIII Sesja Naukowa z Fizyki, Prace sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny nr 33 Anna Barczyńska, Maria Dworzańska-Zapałowicz, Mateusz Fabiś, Dariusz Fiodorow, Hanna Makowska, Stanisław Nawrocki, Justyna Piłat, Janina Polito-Kulińska, Arkadiusz Ryski, Aneta Sikorska, Adrian Stańdo, Bartosz Stepczyński, Bartosz Surgosz, Magdalena Szafr 10 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), CZARNOKSIĘŻNIK OZ – scenariusze zajęć, Zeszyt SIÓDMY Anna Drzewiecka, Justyna Nowak 0 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), CZERWONY KAPTUREK – scenariusze zajęć, Zeszyt czwarty Anna Drzewiecka, Justyna Nowak 0 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), KRÓLOWA ŚNIEGU – scenariusze zajęć, Zeszyt piąty Anna Drzewiecka, Justyna Nowak, Agata Siuta (red.) 0 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), BIAŁE BALONIKI – scenariusze zajęć, Zeszyt drugi Anna Drzewiecka, Justyna Nowak, Monika Dobrowolska 0 zł
0142 Metody aktywizujące w kształceniu matematycznym – scenariusze zajęć Anna Gorzeń (red.), Aleksandra Guzowska, Renata Kozłowska, Mirosława Loba, Maria Malinowska, Jolanta Olszewska, Wiesława Pirek, Barbara Tarantus, Agnieszka Tomczyńska, Halina Wawruszczak 9 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), MOMO – scenariusze zajęć, Zeszyt szósty Anna Jadwiga Nowak, Olga Jagnicka, Marta Grzelak 0 zł
0092 Komputerowe wspomaganie projektowania w liceum technicznym o profilu „kształtowanie środowiska”, część druga Anna Koludo 1 zł
0235 Technologia informacyjna i edukacja multimedialna w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej Anna Koludo (red.) 11 zł
0272 Z prac projektu Kształtowanie umiejętności poprzez multimedia Anna Koludo, Małgorzata Matuszewska 1 zł
0260 Wspieranie procesów uczenia się poprzez edukację artystyczną Anna Majchrzak 2 zł
0177 Organizacja procesu wychowania komunikacyjnego w łódzkich szkołach i placówkach, część 2 – druga, Zeszyt Metodyczny nr 2 Anna Pawlikowska (red.), Sławomir Urbaniak (red.), Krzysztof Makowski (red. 1 zł
0101 Konspekty i scenariusze zajęć dla nauczycieli techniki, Zeszyt metodyczny nr 6 Anna Pawłowska (red.), Krzysztof makowski (red.), Bożena Piekarska (red.), Iwona Kramarz, Anna Pawlikowska, Barbara Preczyńska, Danuta Stepińska-Sobolewska, Anna Żak 9 zł
0003 Badanie losów absolwentów w zakresie trafności wyboru szkoły oraz działań gimnazjum w zakresie orientacji zawodowej i planowania kariery uczniów na przykładzie Gimnazjum nr 16 w Łodzi Anna Zientalska 9 zł
Łódź – nasza mała ojczyzna (promocja Łodzi poprzez edukację, czyli diagnoza-problem i rozwiązania), Barbara Muras (red.) 4 zł
0228 Szkolny Klub Europejski – ABC – (niezbędnik dla opiekuna SKE) Barbara Muras, Barbara Wrąbel 7 zł
Łódź w liczbach, zbiór zadań z zakresu matematyki i edukacji regionalnej Barbara Muras, Piotr Machlański, Janusz Moos 11 zł
0019 Dachy Europy VI (Sławni fizycy) – scenariusze projektów edukacyjnych, Zeszyt metodyczny nr 24 Beata Arczewska, Maciej Dębowski, Elżbieta Domańska, Anna Effenberg, Beata Gajić, Karolina Kafar, Ewa Kaźmierczak, Adam Król, Bogusław Maksajda, Jasica Michalewicz, Włodzimierz Nawrocki (red), Małgorzata Nuckowska, Janina Polito-Kulińska, Aneta Wilczyńska 5 zł
Podróż do krainy wartości (materiały wspomagające pracę nauczyciela w zakresie wprowadzenia dzieci w świat wartości uniwersalnych), Beata Wosińska (red.) 12 zł

Strony