Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autorsortuj malejąco Cena
0071 Jak zapoznać uczniów w szkole podstawowej z gospodarką? ( propozycje rozwiązań metodycznych w zakresie edukacji ekonomicznej i kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów w łódzkich szkołach podstawowych ) , Zeszyt metodyczny nr 4 2 zł
Z prac nad tworzeniem warunków do organizowania zewnętrznego egzaminu zawodowego Janusz Moos (red.), Maria Suliga (red.) 7 zł
0074 Jubileuszowa X Sesja naukowa z Fizyki, prace sesyjne „Fizyka cząstek elementarnych”, Zeszyt metodyczny nr 20 + PŁYTA (red.) Wlodzimierz Nawrocki 10 zł
0018 Dachy Europy II, sławni fizycy (scenariusz modelowych zajęć edukacyjnych), Zeszyt metodyczny nr 15 (red.) Wlodzimierz Nawrocki, Renata Drąszczyk, Barbara Zielińska, Joanna Tokarska, Ewa Bednarek, Elżbieta Nawrocka, Bożena Chałaszczyk-Przykorska, Ewa Kaźmierska, Bożena Chwiałkowska, Emilia Niedziałek, Małgorzata Szymańska 2 zł
0139 Metoda projektów w kreowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów Agnieszka Mikina 3 zł
0108 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów jako element programu wychowawczego liceum profilowanego, Liceum Profilowane, Zeszyt nr 15 Agnieszka Mikina 2 zł
0140 Metoda projektów w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów, przykłady wykorzystania metody projektów na zajęciach języka polskiego Agnieszka Mikina (red.), Joanna Bień, Maria Piwońska 2 zł
0143 Metody aktywizujące w liceum profilowanym Agnieszka Mikina, Bożena Zając 3 zł
0144 Metody aktywizujące w liceum profilowanym. Metoda projektów, Liceum Profilowane , Zeszyt nr 9 Agnieszka Mikina, Bożena Zając, red. Janusz Moos 4 zł
0133 Metoda debaty w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów, Zeszyt metodyczny nr 2 Agnieszka Mikina, Małgorzata Sienna 1 zł
Edukacja mechatroniczna w kontekście nowych podstaw programowych i osiąganych efektów uczenia si Agnieszka Pfeiffer (red,), Maria Suliga (red.) 19 zł
0035 Edukacja mechatroniczna w kontekście nowych podstaw programowych i osiąganych efektów uczenia się Agnieszka Pfeiffer (red,), Maria Suliga (red.), Małgorzata Sienna, Janusz Moos, Leszek Kuras, Elzbieta Gonciarz, Barbara Kapruziak, Marek Szymański, Włodzimierz Jankowski, Witold Morawski, Łukasz Sendecki, Robert Dubas, Paweł Krawczak, Sławomir Szaruga 19 zł
0008 Biuletyn konkursów międzyszkolnych (I etap kształcenia – rok szkolny 2008/2009) Aleksandra Proc (red.), Bożena Cieślikiewicz, Dorota Garól, Wioletta Iwaniak, Agnieszka Jarosik, Bożena Jadczyk-Marszałek, Anna Zajdlem 12 zł
0066 Jak badać dojrzałość szkolną dziecka? (materiały opracowane w ramach pracy Zespołu ds. Integracji Oddziaływań Między Nauczycielami Przedszkoli i Szkoły) Aleksandra Proc, Beata Wosińska 3 zł
0141 Metoda tekstu przewodniego jako strategia dydaktyczna w systemie laboratoryjnym Alicja Oleska 2 zł
0116 Lider zarządzania procesem kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/2011, Podsumowanie projektu Alicja Oleska 1 zł
Od projektu do raportu Alicja Oleska 7 zł
0174 Od projektu do raportu Alicja Oleska 7 zł
Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Andrzej Żelasko 8 zł
0149 Międzyszkolne forum interpretacji polskiej literatury współczesnej, najnowszy regulamin (trzecia edycja), dokumentacja drugiej edycji, antologia prac uczniów Aneta Kula, Elżbieta Misiakiewicz, Ewa Sztombka (red.) 7 zł

Strony