Projekty PO KL i RPO

Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Integracja przemysłu i edukacji - szansa dla absolwentów szkół zawodowych
Ja też mogę pracować
Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej
Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników
Mechanik taboru tramwajowego ET1
Przyszły przedsiębiorca
Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników
Świadome planowanie kariery
Innowacyjny uczeń
Wsparcie na starcie II
9.1.2 PO KL „Matura – kwalifikacje – praca”
Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia
Kształcenie nauczycieli
Metoda projektów w gimnazjum
Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać
Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji
Pomóż sobie zdać maturę- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU
Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie
Więcej umiem, więcej mogę
Wsparcie na starcie
Akademia młodych twórców – program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych
Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia
Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik
Programista obrabiarek sterowanych numerycznie oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości
Matura- pierwszy krok do kariery
Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II
Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy – projekt innowacyjny
Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości
Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy