XXX Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

Aktualności

Tradycyjnie już, zapraszamy 14 czerwca 2016 roku o godzinie 11.00 do Muzeum Miasta Łodzi na uroczystą galę Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Będzie to wielkie, bo organizowane po raz 30. święto łódzkiej oświaty. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, współorganizatorami są Muzeum Miasta Łodzi i partnerzy (m.in. firmy i pracodawcy). 

 

Patronaty honorowe:

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego (SDiNCKP)

 

Opieka medialna:

TVP Oddział w Łodzi, Telewizja TOYA, czasopisma: Głos Nauczycielski, Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki, Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji

 

Tym razem 14.06.2016r. wręczone zostaną utalentowanym uczniom, nauczycielom innowatorom, innowacyjnym organizacjom, przedstawicielom kreatywnych pracodawców, środowisk naukowych, społecznych, tytuły i certyfikaty w kategoriach: „Mistrz Pedagogii”, „Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Talent Uczniowski”, „Mój Mistrz”, „Kreator Innowacji”, „Kreator Kompetencji Społecznych”, „Kreator Kompetencji Zawodowych”, „Partner Przyjazny Edukacji”, „Lider w Edukacji”, „Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego”, „Organizacja Innowacyjna”, „Organizator Procesów Innowacyjnych”, „Nauczyciel Innowator”, „Promotor Rozwoju Edukacji”, „Multiinnowator” oraz wręczenie Statuetek „Skrzydła Wyobraźni”.

 

Cele przedsięwzięcia:

  • Upowszechnienie na forum łódzkim i regionalnym osiągnięć innowacyjnych firm, instytucji, pracodawców, liderów edukacji, szkół, twórczych nauczycieli, uczniów; 

  • Rozbudzenie zainteresowania problematyką kształcenia dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym edukacją zawodową;

  • Pokazanie potencjału rozwojowego, w tym intelektualnego środowiska oświatowego, a także sposobów radzenia sobie z jego problemami i wyzwaniami;

  • Zapoznanie uczestników spotkania z wytworzonymi innowacjami, nadanie tytułów i certyfikatów, wręczenie nagrody - statuetki „Skrzydła Wyobraźni”.

Konferencja ma zasięg ogólnopolski. 

Skierowana jest m.in. do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, uczniów, nauczycieli, pracodawców, przedstawicieli środowisk naukowych, oświatowych, terytorialnych, samorządowych

 

Zdaniem wielu pedagogów, naukowców i nauczycieli Łódzkie Podsumowanie Ruchu innowacyjnego w edukacji jest unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, które umożliwia zaprezentowanie osób twórczych - implementujących do praktyki edukacyjnej wartościowe modele edukacji. Ukazujemy podczas XXX Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w edukacji autorów procesów uczenia się poprzez wykonywanie projektów w grupach zadaniowych, nauczycieli tutorów, organizatorów zajęć pozaformalnych, innowacyjnych pracodawców, badaczy rynku pracy i autorów szkoły - organizacji uczącej się i innowacyjnej.

 

XXX Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to jedna z najważniejszych uroczystości omawiających innowacje wytworzone w szkołach, uczelniach, instytucjach wspomagających procesy edukacyjne i firmach współpracujących z edukacją.

Strona wydarzenia: http://pri.wckp.lodz.pl

   

     

Opracowanie:                                                                     

Grażyna Adamiec