XXXII PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

Aktualności

Łódzkie Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, które umożliwia zaprezentowanie osób i instytucji twórczych, wdrażających do praktyki edukacyjnej wartościowe modele edukacji. Również w tym roku prezentujemy wybitnych naukowców, pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych i naukowych oraz innowacyjne firmy -  szkoły, placówki oświatowe, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa. Innowatorzy i innowacyjne firmy otrzymują certyfikowane tytuły honorowe, przyznane przez Kapitułę, której przewodniczy konsul honorowy Wielkiej Brytanii.

Tytuły te zdobyli dotychczas między innymi: profesor Jerzy Bralczyk, profesor Jan Miodek, Anna Dymna, Kazimierz Tischner, profesor Bogusław Śliwerski, profesor Stanisław Popek, profesor Stanisław Dylak, profesor Sławomir Wiak, wybitni profesorowe pedagogiki pracy, rektorzy wyższych uczelni, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych, innowacyjni pracodawcy – przedsiębiorcy, wybitni społecznicy, innowatorzy szkolni.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest objęte patronatem honorowym Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.

Patronat medialny nad uroczystością objęli: Radio Łódź, Radio Parada, TVP Łódź, TV Toya, gazeta - Gazeta Wyborcza, czasopismo - Głos Nauczycielski, czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji.

Kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przyznała w tym roku honorowe tytuły i certyfikaty następujących kategoriach: Złoty Certyfikat „Talent Uczniowski”, Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego, Organizacja Innowacyjna, Organizator Procesów Innowacyjnych, Kreator Innowacji, Złoty Certyfikat Kreatora Innowacji, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Lider w Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjny Pracodawca, Multiinnowator, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, Promotor Rozwoju Edukacji, Mistrz Pedagogii, Złoty Certyfikat Mistrza Pedagogii, Homo Creator, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Skrzydła Wyobraźni.

W przypadku każdej z nich odrębne jest pole nagradzanych dokonań, wszystkie kategorie łączy natomiast zasada, nakazująca szukać w społeczności edukacyjnej ludzi, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nigdy nie przekształca się w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee. A także instytucji, w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania.

Janusz Moos

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 i Kształcenia Praktycznego w Łodzi