Nauczyciele

Oceniam, żeby motywować i wspierać ucznia

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 20 – godzinnych warsztatach metodycznych.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poznają sposoby tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki, udzielania efektywnej informacji zwrotnej oraz budowania samooceny uczniów i oceny koleżeńskiej,
  • poszerzą wiedzę dotyczącą określania celów lekcji,
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami oceniania kształtującego.

 

Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów

W tym roku szkolnym już po raz szesnasty Regionalny Ośrodek Kariery organizuje warsztaty dla uczniów – liderów Szkolnych Ośrodków Kariery pt. Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Zapraszamy od dwóch do pięciu uczniów z każdej szkoły, w której funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery oraz z tych szkół, które planują prowadzenie takiej działalności. Warsztaty będą odbywały się w środy, co dwa-trzy tygodnie od listopada do maja.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych,zainteresowanych wdrażaniem nowej podstawy programowej do praktyki szkolnej od września 2019 r., na kolejne spotkanie poświęcone zaprezentowaniu ćwiczeń dotyczących interpretacji tekstów kultury oraz konstruowaniu zadań, które pomogą we właściwym przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego, przydatne będą także na lekcjach przeznaczonych na pracę z lekturą.

Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne (zawody)

„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018”

ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

STRZELECTWO SPORTOWE

Udział w zawodach umożliwi:

·    poszerzenie wiadomości z zakresu strzelectwa sportowego,

·    poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze strzelnicy i obchodzenia się ze sprzętem,

·    poznaniebudowy karabinu pneumatycznego, postawy strzeleckiej i zasad celowania,

Wirtualna Rzeczywistość w Sporcie

Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół na modelowe zajęcia edukacyjne

Wirtualna Rzeczywistość w Sporcie

 

Takich warsztatów jeszcze nie było! Spotykamy się w salonie wirtualnej rzeczywistości, by zapoznać się z technologią, która pozwala oszukać zmysły i… zanurzyć się w oceanie lub poszybować w przestworzach. Wystarczą specjalne gogle.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego uczących we wszystkich typach szkół na konferencje: Nauka nie tylko w szkole. Turystyka i zajęcia edukacyjne w terenie, dzieci i młodzieży szkolnej w świetle znowelizowanych przepisów oświatowych,organizowaną przez Ewę Sprawkę i Annę Ryś - doradców metodycznych wychowania fizycznego, ŁCDNiKP. 

 

Jak komunikować, żeby inspirować? Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 25 – godzinnych warsztatach metodycznych Jak komunikować, żeby inspirować?Narzędzia coachingowe 
w pracy nauczyciela.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

·     uzyskają podstawowe informacje dotyczące coachingu,

·     poznają wybrane narzędzia coachingowe,

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Jak przygotować ucznia do Olimpiady Matematycznej Juniorów?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, organizator Olimpiady Matematycznej Juniorów, wraz z Komitetem Głównym OMJ, Komitetem Okręgowym dla województwa łódzkiego oraz Wojewódzkim Centrum Kształcenia Praktycznego w Łodzi zaprasza na warsztaty dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych województwa łódzkiego.

Origami w pracy nauczyciela, jako forma wspomagania rozwoju dziecka

Warsztaty 

 

Zapraszamy na warsztaty wszystkich zainteresowanych nauczycieli techniki, plastyki, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

·      poznasz nowe wzory wykonane techniką origami i innymi technikami papieroplastycznymi – temat wiodący Boże Narodzenie, 

·      będziesz miał możliwość zaprezentowania własnych pomysłów i prac wytwórczych,

ZAJĘCIA MODELOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na zajęcia modeloweOrganizacja procesu kształcenia w zakresie gier zespołowych na przykładzie piłki ręcznej, z uwzględnieniem etapów rozwojowych uczniówOrganizatorami zajęć są Ewa Sprawka 
i Anna Ryś - doradcy metodyczni w ŁCDNiKP, we współpracy z Panem Józefem Kulikiem (nauczyciel wychowania fizycznego w klasach sportowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

O KONSTRUOWANIU REGULAMINU KONKURSU

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 9godzinnychwarsztatach O konstruowaniu regulaminu konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoprzy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30do 18.00, w sali nr310

Kurs dla nauczycieli-bibliotekarzy o stażu 0-5 lat

Zapraszamy nauczycieli-bibliotekarzy o stażu 0-5 lat do udziału  w 24-godzinnym kursie „Pierwsze kroki  w bibliotece szkolnej”. Kurs będzie obejmował 5 spotkań, które zorganizowane zostaną  w bibliotekach różnych typów szkół.

Uczestnicy: 

-  poznają specyfikę pracy biblioteki w różnych typach szkół : szkole podstawowej ,  liceum   

  ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnej szkole zawodowej; 

-  poznają zasady organizacji biblioteki szkolnej: struktura księgozbioru, aranżacja 

ZAPROSZENIE na Pyszności Literackie

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych (języka polskiego, historii, bibliotekarzy oraz wychowawców) na spotkanie organizacyjne dotyczące projektu literackiego 

Otworzyć furtkę
 

Podczas spotkania uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z :

·     ideą i celami projektu,

·     harmonogramem spotkań,

·     zasadami organizowania konkursów uczniowskich,

Jak przygotować się do eliminacji szkolnych XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego?

Wszystkich zainteresowanych (nauczycieli i uczniów) Olimpiadą Polonistyczną zapraszamy do udziału w konsultacji grupowej, która odbędzie się 7 listopada 2018 r.
XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi(Łódź, ul. Piłsudskiego 159, sala nr 7) 
godz. 15.30 – 18.00.

Uczestnicy konsultacji zapoznają się z:

Zespół Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej (dokonania i perspektywy)

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centralny Gabinet Edukacji Filmowej zapraszają nauczycieli zainteresowanych edukacją filmową i medialną do udziału w pracach Zespołu Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej. Zespół  poszukuje skutecznych sposobów wdrażania edukacji filmowej i medialnej do praktyki szkolnej, opracowuje projekty zajęć, podczas których uczniowie wzbogacają swoją wiedzę funkcjonalną dotyczącą kina, pogłębiają badawcze spojrzenie na dzieła sztuki filmowej i doskonalą swoje umiejętności analityczne oraz interpretacyjne.

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na kolejny warsztat na temat:

Kompetencje kluczowe – umiejętność uczenia się

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poszerzą wiedzę na temat sposobów tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki,
  • będą próbowali udoskonalić umiejętności wspomagające skuteczne zapamiętywanie,
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych. 

Warsztaty odbędą się 24 października 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 310 o godzinie 15.00.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nowe -stare lektury. Jak je oswoić

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na cykl czterech spotkań warsztatowych poświęconych pracy z tekstem literackim zgodnie z wymogami, jakie stawia nowa podstawa programowa i egzamin ósmoklasisty.

Uczestnicy warsztatów stworzą cykl scenariuszy do wybranych przez nich pozycji lekturowych z obowiązującego kanonu lektur szkolnych. Będą to współczesne próby spojrzenia na klasyczne utwory dotąd spoza kręgu zainteresowań naszych uczniów. 

Konferencja dla nauczycieli biologii szkołach ponadgimnazjalnych

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 24. października br. w godzinach 15.30 – 17.30w II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Nowa 11/13, sala 103.

 

Tematyka spotkania:

·     Wykład: Biochemiczne podstawy oddziaływań między roślinami– prof. Ewa Gajewska Uniwersytet Łódzki.

·     Wyniki egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w organizacji pracy nauczyciela.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na drugą część warsztatówWymagania nowej podstawy programowej ukierunkowane na promowanie gier 
i zabaw z Europy i spoza Europy - Rugby Tag, 
organizowane przez Ewę Sprawkę i Annę Ryś - doradców metodycznych w ŁCDNiKP, we współpracy z Panem Pawłem Jurkowskim - nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 30. 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 
na warsztatymetodycznez cyklu: Jak ciekawie pracować z lekturami szkolnymi?
poświęcone twórczości Mirona Białoszewskiego, któreodbędą się18 października 2018 r.
w godz. 15.30 – 18.30 w budynku ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29), s. 310.

Przebieg spotkania: 

·      15.30 – 16.30: O Mironie Białoszewskim w polskim kinie (na przykładzie filmu Andrzeja Barańskiego „Parę osób, mały czas”);

Strony