Nauczyciele

VII MISTRZOSTWA ŁODZI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPORTACH SIŁOWYCH

ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego do udziału w spotkaniu, którego celem jest:

·    popularyzacjasportów siłowych w środowisku szkolnym,

·    wyłonienieindywidualnych mistrzów  w konkurencjach takich jak:

-     wyciskanie sztangi leżąc

-     podciąganie na drążku 

 

„Dostałem się do wymarzonej szkoły i co dalej?”

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

            Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy niedługo rozpoczną pracę z uczniami klas pierwszych liceów lub techników na spotkanie, na którym przedstawimy odpowiedzi na pytania

·     Jakie zmiany w treściach nauczania matematyki wprowadza nowa podstawa programowa?

·     Z jakich rozwiązań warto korzystać, aby zainteresować uczniów?

KONKURS Ze świetlicy na rabaty- świetlicowe kwiaty

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy ze  Szkołą Podstawową nr 37 w Łodzi, serdecznie zaprasza uczniów wraz z opiekunami do udziału w VII Międzyszkolnym konkursie plastycznym Ze świetlicy na rabaty – świetlicowe kwiaty, który adresowany jest do uczniów kl. I-III, uczęszczających do świetlicy. Głównym celem konkursu jest wspieranie rozwoju dziecka młodszego w zakresie twórczości plastycznej. 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na dwuczęściowe warsztaty Tańce regionalne innych narodów. Prezentacja podstawowych kroków i figur wybranych tańców regionalnych z Europy i innych części świata-wymagania nowej podstawy programowej. Pierwsza część zajęć odbędzie się 28.03.2019w godz. 16.00 – 18.30. w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi ul. Ratajska 2/4 (Bałuty). 

III INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Praca nie szkodzi

Szanowni Państwo,

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Pracownia BHP 
i Ergonomii wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego konkurs wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy Praca nie szkodzi.

Celem konkursu jest:

Nowa podstawa programowa z historii i języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapraszają nauczycieli historii i języka polskiego szkół ponadpodstawowych na spotkanie Nowa podstawa programowa z historii i języka polskiego dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. Podczas zajęć omówione zostaną zmiany w nowej podstawie programowej (historii i języka polskiego) oraz zaprezentowane podręczniki do szkół ponadpodstawowych, przygotowane przez WSiP.

Spotkania odbędą się:

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnychzainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się4 kwietnia 2019 roku  
(czwartek)  w godz. 15.00 – 16.00
w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (ul. Pomorska 16), aula (I piętro). Gospodarzem Akademii będzieopiekun MAF – Pan Bogusław Maryniak (nauczyciel filozofii i etyki), który wygłosi wykład na temat:

Wyniki XVIII Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych Pokochaj czytanie Pod hasłem: Dozwolone do lat 18 – książki o mnie, o tobie, o nas

I. Konkurs dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych pod hasłem:Wyruszamz książką w świat. Zadanie konkursowe: wykonanie zakładki promującej wybraną książkę, której akcja osadzona jest we współczesności. 

 

Miejsce

Szkoła

I miejsce 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół, na warsztatyAlternatywne formy ruchu na zajęciach wychowania fizycznego - rozwijanie sprawności 
z wykorzystaniem trampolin
 zorganizowane przez Annę Ryś, Ewę Sprawkę oraz Macieja Matczaka doradców metodycznych wychowania fizycznego w ŁCDNiKP we współpracy z nowo otwartym Parkiem Trampolin JUMP WORLD- największą siecią parków trampolin w Polsce. 

Konferencja dla młodzieży DIETA – AKTYWNOŚĆ - RELAKS

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 11.30. Spotkanie adresowane jest do uczniów klas 3 gimnazjum oraz klas 8 szkoły podstawowej. 

Tematyka:

·      Promocja zdrowego stylu życia

·      Edukacja prozdrowotna;

·      Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia;

·      Promocja aktywności fizycznej.

Podczas konferencji prelekcje wygłoszą eksperci:

Historia i WOS – nowocześnie i efektywnie

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej ŁCDNiKP zaprasza wszystkich nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na kurs

 

Historia i WOS – nowocześnie i efektywnie

 

Program kursu dotyczy:

- projektowania pracy dydaktycznej – podstawa programowa, program, plan pracy,  

 scenariusze zajęć, ewaluacja,

- metod i technik aktywizujących pracę uczniów oraz rozwijających ich kreatywność,

- pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

- edukacji regionalnej i prawnej.

 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii w szkołach ponadgimnazjalnych

Zapraszamy nauczycieli biologii do udziału w konferencji metodycznej Nowa podstawa programowa do biologii w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum, która odbędzie się 13 marca br. w godzinach 16.00 – 18.00w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi, ul. Nowa 11/13, sala 103. 

W programie spotkania:

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nie, bo nie- to nie jest argument!

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na dwa spotkania warsztatowe poświęcone wprowadzaniu do praktyki szkolnej elementów retorycznych (głównie argumentacji) zgodnie z wymogami, jakie stawia nowa podstawa programowa   oraz egzamin ósmoklasisty.

Uczestnicy warsztatów poznają ćwiczenia kształtujące umiejętność:

  • tworzenia i formułowania tezy, 
  • argumentowania,
  • odróżniania  argumentów od przykładów, 
  • poprawnego stosowania środków retorycznych, 
  • konstruowania rozprawki. 

 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii w szkołach ponadgimnazjalnych

Zapraszamy nauczycieli geografii do udziału w konferencji metodycznej 
Nowa podstawa programowa do geografii w czteroletnim liceum ogólnokształcącym 
i pięcioletnim technikum
, która odbędzie się 13 marca 2019 r. w godzinach 16.00 – 18.00
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi, ul. Nowa 11/13,
sala 102. 

W programie spotkania:

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Wyzwania dla nauczycieli fizyki w kontekście wprowadzenia nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych

Pracowania Matematyczno-Fizyczno-ChemicznaŁódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  zaprasza Państwana konferencję metodyczną.

W trakcie spotkania uczestnicy poznają:

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów techniką origami

 

W ramach XXII Targów Edukacyjnych Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki na warsztaty metodyczne poświęcone rozwijaniu wyobraźni przestrzennej uczniów techniką origami.

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2019 roku w godz. 15.30 – 18.00 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

Udział w warsztatach umożliwi m. in.:

Konkurs „Co wiem o mechatronice?”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji  konkursuCo wiem o mechatronice?”. Konkurs, adresowany do uczniów łódzkich szkół podstawowych, odbędzie się,  4 kwietnia 2019o godz. 12:00 w siedzibie ŁCDNiKP (sala 310). Każdy uczestnik rozwiąże krótki test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Dla zwycięzców  –  atrakcyjne nagrody. 

Konkurs zawodowy „MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ”

Jeszcze do czwartku(28 lutego) można zgłaszać szkołędo udziału w konkursieMyśl kreatywnie – zostań wynalazcą”. Konkurs jest adresowany do uczniów łódzkich szkół zawodowych z włączeniem szkół w Pabianicach, Kleszczowie, Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Zgierzu, Zduńskiej Woli. Komisja Konkursowa będzie oceniać walory ankiety wypełnionej przez uczniów zawierającej opis pomysłu racjonalizatorskiego. Dla zwycięzców –  atrakcyjne nagrody.

Strony