Regionalny Kongres Edukacji Kulturalnej

Aktualności

 

Mam przyjemność  poinformować
że Województwo Łódzkie
w dn. 13-14 września br. 
Organizuje Regionalny Kongres
Edukacji Kulturalnej.

 

 

 

 

Kongres jest próbą zbudowania partnerstwa pomiędzy szkołami a instytucjami kultury.

Tematyka kongresu w całości poświęcona będzie edukacji kulturowej w dziedzinach takich jak: muzyka, teatr i taniec, sztuki plastyczne oraz film. Proponujemy jednak zupełnie nową perspektywę — kongres ma być miejscem inspiracji, twórczych pomysłów, nowych, kreatywnych narzędzi pracy przede wszystkim dla nauczycieli wszystkich przedmiotów — nie tylko plastyki, muzyki, czy języka polskiego, ale i nauk przyrodniczych i ścisłych. Chcemy zainspirować nauczycieli m.in. matematyki, biologii, fizyki do kontaktu ze sztuką i mamy nadzieję, że nauczyciele odkryją nowe zainteresowania, które przerodzą się z czasem w pasję. Jednocześnie ufam, że swoją postawą będą dawali w przyszłości przykład uczniom. 

W programie Kongresu znajdują się m.in. motywujące wykłady, warsztaty twórcze kładące nacisk na rozwój osobisty poprzez sztukę. Oprócz części inspiracyjnej nauczyciele będą mieli możliwość zapoznania z wydawnictwami, aplikacjami i innymi narzędziami, przeznaczonymi do pracy z uczniem w zakresie edukacji kulturalnej. Kongres swoim patronatem objął m.in. Minister Edukacji Narodowej oraz Łódzki Kurator Oświaty. 

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Wymagana jest jedynie rejestracja poprzez stronę internetową: www.kongresedukacji.lodzkie.pl, na której dostępne są również szczegółowe informacje oraz program wydarzenia. Regionalny Kongres Edukacji Kulturalnej realizowany jest we współpracy z Miastem Łódź oraz Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina, Muzeum Sztuki w Łodzi, Fabryką Sztuki w Łodzi, Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej i Państwową Wyższą Szkołą Filmową Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród nauczycieli oraz pracowników Państwa jednostki. Zachęcamy do promocji Kongresu na Państwa stronie internetowej, jak i w siedzibie (tut. Departament dostarczy plakaty). Zapraszamy również do udziału w Kongresie i rejestracji na stronie internetowej. Osobą do kontaktu w sprawie jest p. Karolina Machaj, tel. 42 291 97 59, karolina.machaj@lodzkie.pl. 

 

Z poważaniem Małgorzata Kania