Zapraszamy do poznania oferty kształcenia zawodowego

Film "konferencja dla rodziców"

Zapraszamy Rodziców do obejrzenia konferencji "Moje dziecko wybiera szkołę ponadpodstawową", która odbyła się 24 marca 2021 r. o godz. 17. Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej przekazaliśmy m.in. informacje istotne przy rekrutacji, o możliwościach i efektach wyborów, kompetencjach i uczeniu się w przyszłości. Prezentacja jest pokazana w okienku po lewej stronie.
W części drugiej konferencji uczestnicy mogli dołączyć do spotkania i bezpośrednio zadawać pytania.
Materiały informacyjne do pobrania

Szanowni Państwo, warto rozpoznać możliwości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. W zamieszczonych poniżej filmach szkoły prezentują ofertę edukacyjną oraz inne informacje, które mają znaczenie w świadomym wyborze kolejnego etapu edukacyjnego.

Szkoły branżowe i technika

Zespoł Szkół
Przemysłu Spożywczego w Łodzi
Zespoł Szkół
Przemysłu Mody w Łodzi
Zespoł Szkół
Gastronomicznych w Łodzi
Zespoł Szkół Ekonomiczno-
Turystyczno Hotelarskich w Łodzi

Technikum nr 3 w Łodzi
Zespół Szkół
Edukacji Technicznej w Łodzi
Zespół Szkół
Samochodowych w Łodzi
Zespół Szkół
Rzemiosła w Łodzi
Zespół Szkół
Ekonomii i Usług w Łodzi
Zespół Szkół
Poligraficznych w Łodzi
Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr.5 w Łodzi
Zespół Szkół
Politechnicznych w Łodzi
Zespół Szkół
Geodezyjno-Technicznych w Łodzi
Zespół Szkół
Techniczno-Informatycznych w Łodzi
Łódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Prezentacja zawodów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zespół  Szkół
Zawodowych Specjalnych  nr 2 w Łodzi
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Łodzi
Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy nr 6 w Łodzi

Wykaz zawodów w szkołach

Nazwa szkoły
Zawody
Adres
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich
technik ekonomista
technik rachunkowości
technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki
technik eksploatacji portów i terminali
91- 008 Łódź ul. Drewnowska 171
telefon/fax: 42 654 00 05
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zseth.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Ekonomii i Usług
technik ekonomista
technik logistyk
technik reklamy
technik organizacji turystyki
93 533 Łódź ul. Astronautów 19
telefon/fax: 42 681 49 77
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl
Technikum nr 3
technik logistyk
technik gazownictwa
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik inżynierii sanitarnej
technik chłodnictwa i klimatyzacji
93-315 Łódź ul. Kilińskiego 159/ 163
telefon/fax: 42 674 02 75 538 157 117
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: szkola@tech3lodz.pl
Zespół Szkół Gastronomicznych
technik usług kelnerskich
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik żywienia i usług gastronomicznych kucharz
90-357 Łódź ul. Sienkiewicza 88
telefon/fax: 42 636 12 33
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zsg.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
technik transportu kolejowego
technik ekonomista
technik rachunkowości
technik handlowiec
sprzedawca
monter nawierzchni kolejowej
magazynier-logistyk
91-008 Łódź ul. Drewnowska 88
telefon/fax: 42 654 03 71
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: sekretariat@zsp5lodz.pl
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą
technik jakości i bezpieczeństwa żywności
cukiernik
przetwórca mięsa
piekarz
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
91- 845 Łódź
telefon/fax: 42 655 10 40
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zsps.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Samochodowych
technik pojazdów samochodowych
-profil elektryczny
-profil mechaniczny
technik transportu drogowego
technik mechatronik
elektromechanik pojazdów samochodowych
-eksperyment
kierowca mechanik
-eksperyment
blacharz samochodowy
lakiernik samochodowy
mechanik pojazdów samochodowych
91- 335 Łódź ul. Kilara 3/ 5
telefon/fax: 42 651 24 62
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zss.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Politechnicznych
technik elektronik
technik automatyk
technik energetyk
technik elektryk
technik mechatronik
technik informatyk
technik programista
elektryk
mechatronik
93-590 Łódź al. Politechniki 38
telefon/fax: 42 684 11 27
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zsp9.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych
technik informatyk
technik programista
technik mechatronik
technik elektronik
technik teleinformatyk
91- 725 Łódź ul. Strykowska 10/18
telefon/fax: 42 656 29 11
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: elektronik@elektronik.lodz.pl
Zespół Szkół Przemysłu Mody
technik przemysłu mody
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik fotografii i multimediów
technik stylista
krawiec
93-161 Łódź ul. Naruszewicza 35
telefon/fax: 42 643 35 19
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zspm.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Geodezyjno- Technicznych
technik geodeta
technik informatyk
technik leśnik
91- 503 Łódź ul. Skrzydlata 15
telefon/fax: 42 659 82 22
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zsgt.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Budowlano- Technicznych
technik budownictwa
technik robót wykończeniowych w budownictwie
technik renowacji elementów architektury
technik technologii drewna
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie
murarz- tynkarz
monter sieci i instalacji sanitarnych stolarz
dekarz
90-242 Łódź ul. Kopcińskiego 5/ 11
telefon/fax: 42 678 19 20
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: zsbt@zsbt-lodz.pl
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
technik informatyk
technik programista
technik mechatronik
technik mechanik
mechanik-monter maszyn i urządzeń
operator obrabiarek skrawających
ślusarz
93-502 Łódź al. Politechniki 37
telefon/fax: 42 648 71 12 42 648 61 99
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zsti.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Poligraficznych
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik procesów drukowania
technik reklamy
technik procesów introligatorskich
drukarz offsetowy
drukarz fleksograficzny
operator procesów introligatorskich
92-229 Łódź ul. Edwarda 41
telefon/fax: 42 678 82 65
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
technik analityk
technik spedytor
technik informatyk
technik fotografii i multimediów
technik logistyk
technik weterynarii
technik programista
technik włókiennik
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
fotograf
rękodzielnik wyrobów włókienniczych
90-542 Łódź ul. Żeromskiego 115
telefon/fax: 42 637 72 78
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: sekretariat@cez.lodz.pl
Zespół Szkół Edukacji Technicznej
technik informatyk
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik elektryk
technik mechatronik
technik urządzeń dźwigowych
technik mechanik
91-212 Łódź ul. Warecka 41
telefon/fax: 42 652 18 60
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Rzemiosła
technik usług fryzjerskich
technik architektury krajobrazu
technik ogrodnik
technik optyk
technik hodowca koni
technik pszczelarz
fryzjer
jeździec
91-022 Łódź ul. Żubardzka 2
telefon/fax: 42 651 78 98
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zsr.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych
technik mechatronik
technik transportu drogowego
technik pojazdów samochodowych
kierowca mechanik
mechatronik
blacharz samochodowy
elektromechanik pojazdów samochodowych
mechanik motocyklowy
93-126 Łódź ul. Przybyszewskiego 73/ 75
telefon/fax: 42 681 13 83
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl

Oferta dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nazwa szkoły
Zawody
Adres
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1
kucharz
ogrodnik
monter instalacji i urządzeń sanitarnych
fryzjer
pracownik pomocniczy mechanika
technik informatyk
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik żywienia i usług gastronomicznych
93-138 Łódź, ul. Siedlecka 7/ 21
telefon/fax: 42 684 51 48
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@sosw1.elodz.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 6
technik masażysta
technik prac biurowych
technik obsługi turystycznej – kurs kwalifikacyjny
technik administracji
technik masażysta
technik tyfloinformatyk
91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24
telefon/fax: 42 657 79 41/ 42 657 78 11
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: sekretariat@blind.edu.pl
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
operator maszyn w przemyśle włókienniczym
kucharz
blacharz samochodowy
sprzedawca
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
krawiec
cukiernik
piekarz
lakiernik samochodowy
mechanik monter maszyn i urządzeń
mechanik motocyklowy
pracownik pomocniczy ślusarza
91-836 Łódź, al. Pierwszej Dywizji 6/18
telefon/fax: 42 657 16 53/ 42 657 40 65
adres strony www: Link do strony szkoły
adres e-mail: kontakt@zszs2.elodz.edu.pl

Webinaria 2021

Prezentacja dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych cz.1
Prezentacja dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych cz.2
Poznaj zawody i szkoły zawodowe, to
dobry wybór cz. 1 - 10.02.2021
Poznaj zawody i szkoły zawodowe, to
dobry wybór cz. 2 - 18.02.2021
Poznaj zawody i szkoły zawodowe, to
dobry wybór cz. 3 - 24.02.2021
licznik odwiedzin