Wyniki XIX Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych Pokochaj czytanie Pod hasłem: Muzyczne barwy poezji

Nr komunikatu: 
9
Rok szkolny: 
2019/20
Autor: 
Barbara Langner Grażyna Bednarska-Bartczak

 

KONKURS DLA UCZNIÓW KL. I - III  POD HASŁEM ZACZARUJ NUTKI

Zadanie konkursowe: Praca plastyczna – ilustracja do wybranego wiersza, w którym występują motywy muzyki . 

MIEJSCE

SZKOŁA

 

I

SZKOŁA PODSTAWOWWA NR 2 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŁODZI

 

II

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI 

 

III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 143 W ŁODZI

 

WYRÓŻNIENIE 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 

IM. ŁÓDZKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŁODZI 

 

WYRÓŻNIENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 

IM. ŁÓDZKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŁODZI 

 

WYRÓŻNIENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŁODZI

 

WYRÓŻNIENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI 

 

WYRÓŻNIENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. STEFANA LINKEGO W ŁODZI 

 

KONKURS DLA UCZNIÓW KL. IV-VI POD HASŁEM MUZYCZNY TOMIK

Zadanie konkursowe: Przygotowanie jednej karty muzycznego tomiku z poezją, która zawiera wybrany wiersz z motywami muzyki oraz elementy graficzne wykonane dowolną techniką.

MIEJSCE

SZKOŁA

I

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 164  

IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W ŁODZI 

II

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH 

W ŁODZI 

III

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 

IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

WYRÓŻNIENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁODZI 

 

KONKURS DLA UCZNIÓW KL. VII-VIII POD HASŁEM USŁYSZEĆ DŹWIĘKI

Zadanie konkursowe: Przedstawienie recytacji wybranego wiersza z motywami muzycznymi . 

MIEJSCE

SZKOŁA

I

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 

IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

II

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM.PROF. JANA MOLLA 

W ŁODZI 

III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 IM. ŁÓDZKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŁODZI

WYRÓŻNIENIE 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149 

IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W ŁODZI 

 

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWCYH                                                  POD HASŁEM NA STRUNACH POEZJI

Zadanie konkursowe: Wykonanie plakatu z wykorzystaniem dostępnych programów komputerowych  zachęcającego  do czytania poezji. 

 

MIEJSCE

SZKOŁA

I

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA 

W ŁODZI 

II

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ŁODZI 

III

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH 

IM. MIKOŁAJA REJA W ŁODZI 

WYRÓŻNIENIE 

XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. JANKA BYTNARA „RUDEGO” W ŁODZI 

 

Opracowanie : 

Pracownia Promocji Czytelnictwa 

i Bibliotek Szkolnych

Grażyna Bednarska-Bartczak 

 

Doradca metodyczny ŁCDNiKP 

Barbara Langner 

Konsultant ŁCDNiKP

czwartek, 12. Marzec 2020
czwartek, 30. Lipiec 2020