Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 29. Pomysłowość i innowacyjność nauczycieli w czasie pandemii

Nr komunikatu: 
6
Rok szkolny: 
2020/2021
Adresaci: 
Autor: 
Grażyna Adamiec g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 29.
Pomysłowość i innowacyjność nauczycieli w czasie pandemii
 
Szanowni Państwo,
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało kolejny, dwudziesty dziewiąty zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Znajdują się w nim przykłady działań charakterystycznych dla pracy w czasie pandemii.
Kiedy słyszymy „praca w czasie pandemii”, to pierwsze skojarzenie odnosi się zazwyczaj do pracy zdalnej nauczyciela/ucznia. Następnie pojawia się refleksja, że w szkołach, przedszkolach brak jest możliwości działania tak, jak to robiliśmy wcześniej, przed 13.03.2020 roku. Wcześniej, były to m.in.: wycieczki do ..., konkursy, zawody sprawnościowe, spotkania z..., projekty i ćwiczenia wymagające współpracy i współdziałania. Teraz takie działania są trudne do realizacji ze względu na obowiązujące w szkołach i placówkach edukacyjnych standardy w zakresie ochrony zdrowia.
Tym bardziej należy docenić pomysłowość i zaangażowanie nauczycieli, by sprostać potrzebom wychowanków, uczniów a także oczekiwaniom samego systemu (realizacja podstawy programowej, przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasistów i do matury, egzaminów zawodowych, rekrutacja do szkół kolejnego szczebla, ...).
O kolejnych nauczycielskich pomysłach, projektach, innowacjach i innych wydarzeniach dowiemy się z artykułów opublikowanych w Katalogu dobrych praktyk w edukacji.
 
Zeszyt 29:
 1. Orły Edukacji dla Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 2. Działalność innowacyjna i eksperymentalna w prawie oświatowym. Grażyna Adamiec
 3. Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi. Angielski bliżej nas – kultura i zwyczaje krajów anglojęzycznych. Innowacja pedagogiczna. Aneta Czaplińska
 4. Przedszkole Miejskie nr 47 w Łodzi. Wspólne działania sposobem na integrację. Małgorzata Kaczmarek
 5. Przedszkole Miejskie nr 58 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi. Święto Niepodległości inaczej. Elżbieta Barabasz
 6. Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi. Współpraca z rodzicami w czasie pandemii. Urszula Lisiewska, Elżbieta Zuterek
 7. Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. Chleb „Co otrzymujemy z czego?” - metoda projektów badawczych. Ewa Adamiak
 8. Przedszkole Miejskie nr 123 w Łodzi. Innowacyjne z pasją. Monika Kalkowska, Agnieszka Gal
 9. Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi. Wykorzystanie elementów metody projektu w pracy z przedszkolakami. Iwona Mosińska
 10. Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi. Dni inne niż wszystkie. Katarzyna Wankiewicz
 11. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi. Przedszkole nr 2 w Koluszkach. Innowacja pedagogiczna pt. „Bajka ze skrzynki Kami - receptą na budzenie dziecięcych emocji, wyobraźni i kreatywności”. Anna Oraczyńska, Magdalena Starosta, Magdalena Żak
 12. Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi. Z przyjaźni do ekologii – innowacje, projekty, akcje. Dorota Matuszewska-Temech
 13. Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi. Jak uczyć – matematyka i praktyka. Mirosława Maj
 14. Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Łodzi. Jak uczyć – matematyka i praktyka. Praca metodą outdoorową. Mirosława Maj, Katarzyna Malarczyk
 15. Kronika wydarzeń:
 • IV Konkurs dla Nauczycieli Muzyki szkół ogólnokształcących został rozstrzygnięty!
 • XXV Spotkania z Modą. Nagroda Publiczności dla Oli Owidzkiej
 • XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Publikacja MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS
 • Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru

16. Konferencje branżowe w ŁCDNiKP:

 • II Konferencja online branży mechanicznej i motoryzacyjnej w ŁCDNiKP. Joanna Orda
 • Konferencja online dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży mechatronicznej nt. Lekcja odwrócona w praktyce kształtowania umiejętności mechatronicznych. Ryszard Zankowski
 • Konferencja branżowa online nt. Wykorzystanie aplikacji TEAMS w metodyce kształcenia zawodowego w dziedzinie bhp. Izabela Rosiak

17. Pomysł do upowszechnienia:

 • Innowacja pedagogiczna w Zespole Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi pt. Ucząc się od najlepszych – poznanie systemów edukacyjnych Finlandii i Estonii. Agnieszka Lange
 • Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi. Razem, choć osobno… Jadwiga Jezierna
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi. Ogólnopolski Konkurs Zabawka Edukacyjna. Paweł Dawczyński
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi. Słoneczne praktyki zawodowe. Magdalena Makara
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi. Projekt TOP_EDU. Magdalena Makara
18. Koncepcja aktywnego uczenia się. Grażyna Adamiec
19. Metoda projektu w kształceniu na odległość. Maria Stompel
20. Skuteczna edukacja zdalna – rekomendacje szkoleń. Grażyna Adamiec
 
Zachęcamy do lektury artykułów przygotowanych przez nauczycieli opublikowanych w Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Rekomendacje działań przygotowali nauczyciele konsultanci i nauczyciele doradcy metodyczni Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: Grażyna Adamiec, Elżbieta Ciesiołkiewicz, Tomasz Misiak, Katarzyna Skolimowska, Maria Stompel, Beata Wosińska oraz dyrektorzy szkół: Renata Fudała (ZSTI w Łodzi), (ŁCDNiKP), Henryka Michalska (ZSP w Łodzi).
 
Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami zamieszczonymi na stronach internetowych ŁCDNiKP w zakładkach:
W zakładce Prezentacje dorobku nauczycieli udostępniono publikacje, takie jak:
 • Mistrzowie czyli Nauczycielski Zespół Postępu Pedagogicznego, cz. I i II,
 • Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli, zeszyt 1, zeszyt 2,
 • Office w przedszkolu,
 • Dlaczego polskie szkoły publiczne nie są miejscami przyszłości w świecie teraźniejszości? - prof. dr hab. B. Śliwerski.
Zapraszamy też serdecznie do wędrówek po FB i YouTube, gdzie prezentowany jest dorobek i najważniejsze wydarzenia proponowane i realizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Szybkie dotarcie do tych informacji ułatwią linki do kanałów:
 
 
Opracowała:
Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant
 
wtorek, 2. Marzec 2021
piątek, 31. Grudzień 2021