Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 28. Co oferuje nasz model edukacji nauczycielom i uczniom?

Nr komunikatu: 
3
Rok szkolny: 
2020/2021
Adresaci: 
Autor: 
Grażyna Adamiec
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 28.
Co oferuje nasz model edukacji nauczycielom i uczniom?
 
Szanowni Państwo. 
Chcemy Państwa zainteresować kolejnym zeszytem z serii „Katalog dobrych praktyk w edukacji” przygotowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W zeszycie dwudziestym ósmym przedstawiamy działalność nauczycieli odnoszącą się do człowieka – ucznia, nauczyciela, innych osób. Pokazujemy proces tworzenia od zrodzenia się pomysłu do jego zrealizowania. W części pierwszej zamieściliśmy opisy dotyczące pracy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To co wyróżnia zaprezentowane inicjatywy to otwartość na pojawiające się wyzwania, oryginalność nowych rozwiązań, wykorzystywanie narzędzi dedykowanych do edukacji zdalnej. Część druga jest kroniką wydarzeń mających charakter lokalny, jak np. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” lub globalny jak w przypadku dołączenia Zespołu Szkół Politechnicznych z Łodzi do projektu P-TECH. Projektu, który oferuje uczniom na całym świecie możliwość rozwijania umiejętności i kompetencji, które przełożą się bezpośrednio na nowe kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. W części trzeciej publikujemy inicjatywy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które mają służyć nauczycielom w przygotowaniu i doskonaleniu własnego warsztatu pracy. Warsztatu pracy, w którym dotychczas wypracowane przez nauczycieli materiały edukacyjne tylko w niewielkim stopniu mogą być wykorzystane w pracy zdalnej. Ostatnia część publikacji to pomysły do upowszechnienia z zakresu strategii uczenia się przydatnych podczas nauki. 
Dorota Stefaniak – dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi we wstępie do „Prezentacji dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 4” powiedziała „Szkoła to historia, tradycja, to miejsce, gdzie rodzą się pasje, zainteresowania i chęć zdobycia nowej wiedzy. Ale szkoła to przede wszystkim ludzie, uczniowie i nauczyciele, którzy wzajemnie się inspirują, wspólnie działają i podejmują się nowych wyzwań. W Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi pracuje wielu nauczycieli, pasjonatów, którzy potrafią swoją osobowością, talentem skupić wokół siebie młodych ludzi; zachęcić ich do działania, twórczej pracy, a wspólnie stworzyć wiele ciekawych i cennych inicjatyw.” „Katalog dobrych praktyk w edukacji” jest potwierdzeniem tej obserwacji i odnosi się do pracy wielu szkół i placówek oświatowych. Poniżej przedstawiamy wykaz artykułów opublikowanych w Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 28:
Wstęp. Grażyna Adamiec.
Przedszkole Miejskie nr 58 w Łodzi. Język migowy w przedszkolu. Aldona Ziętala.
Przedszkole Miejskie nr 123 w Łodzi. Dzieci seniorom, seniorzy dzieciom. Alicja Krzyżańska, Joanna Nowak.
Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi. Gry terenowe w edukacji przedszkolnej. Katarzyna Wankiewicz.
Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi. Tu nasze miejsce, tu nasz kraj. Ewa Grzegorek, Grażyna Łuszczyńska, Kamila Mamos, Dorota Kulik, Małgorzata Marczak.
Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Łodzi oraz XLVII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Z Puszkinem na kwarantannie. Łódzcy uczniowie napisali Międzynarodowe Dyktando im. Aleksandra Puszkina. Kamil Dyjankiewicz.
Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Łodzi oraz XLVII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. „Zumiliśmy” po rosyjsku, czyli o dyktandzie w czasach pandemii. Kamil Dyjankiewicz.
Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi. O jakich zawodach marzą uczniowie? Magdalena Siwierska, Beata Nyga.
Szkoła Podstawowa nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi. Zajęcia kulinarne w edukacji wczesnoszkolnej. Grzegorz Nawrot, Natalia Kostecka.
Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi. Dyslektycy żonglują - myślę kreatywnie, więc jestem. Paulina Kizeweter.
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi. Dobry start to początek sukcesu. Anna Gontarska.
Projekt „Zawodowy Top” w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Paweł Dawczyński.
 
Kronika wydarzeń:
 • Laptopy dla uczniów – inicjatywa Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Iwona Bartosik;
 • Projekt P-TECH, Fujitsu i Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi. Krzysztof Muszyński;
 • Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych po raz 24 zakończony. Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi;
 • Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej – World Space Week w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi. Ewa Marczewska;
 • Łódzkie szkoły zawodowe laureatami konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”;
 • Program kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • Tydzień Umiejętności Zawodowych (EVSW). Zawodowcy Przyszłości. Nowe kompetencje na nowe czasy;
 • V Forum Edukacji Dorosłych, 23-27.11.2020.
Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS. 
Cyfrowa przyszłość edukacji. X Weekend z Technologią Informacyjną. Anna Koludo, Tomasz Misiak.
Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły.
Branża przemysłu mody, zeszyt metodyczny pt. Jak kształcić zdalnie w obszarze mody? Maria Michalak.
Kształcenie zawodowe zdalne (nie) takie straszne. Poradnik metodyczny. Donata Andrzejczak.
Kształcenie zawodowe na odległość, czyli jak to zrobić. Donata Andrzejczak.
Konferencje branżowe:
 • dla nauczycieli przedsiębiorczości oraz nauczycieli branży ekonomicznej i logistycznej „Kształcić efektywniej”. Donata Andrzejczak;
 • dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży budowlano-instalacyjnej i geodezyjnej pt. Organizacja procesu kształcenia w branży budowlano-instalacyjnej w czasie pandemii. Barbara Kapruziak;
 • dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży mechatroniczno - elektronicznej i elektroenergetycznej. Maria Stompel;
 • dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży informatycznej. Danuta Urbaniak;
 • dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży przemysłu mody pt. Edukacja zdalna – przydatne narzędzia do tworzenia materiałów dydaktycznych. Maria Michalak;
 • dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży mechanicznej i motoryzacyjnej. Joanna Orda;
 • dla nauczycieli techniki pt. Ozdoby na święta Bożego Narodzenia – giełda pomysłów i inspiracji. Barbara Preczyńska, Bożena Piekarska.
Pomysł do upowszechnienia: 
 • Strategie uczenia się przydatne podczas nauki w klasie. Grażyna Adamiec;
 • „Metoda stacji” czyli „Podróż z przygodami” jest uczeniem się przez doświadczenie. Grażyna Adamiec;
 • Gry dydaktyczne motywujące uczniów. Grażyna Adamiec;
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia poprzez sesje HOT WORK. Grażyna Adamiec;
 • Word Cafe techniką kreatywności. Grażyna Adamiec;
 • Uczenie się z przerwami. Grażyna Adamiec;
 • Metoda lapbooka tylko online. Donata Andrzejczak;
 • Odwrócona lekcja online. Donata Andrzejczak.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zaprezentowanym w Katalogu dorobkiem rekomendowanym przez nauczycieli doradców metodycznych i konsultantów Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Grażynę Adamiec, Elżbietę Ciesiołkiewicz, Iwonę Filipowicz, Ewę Koper, Małgorzatę Sienną, Barbarę Preczyńską, Tomasza Misiaka, Beatę Wosińską oraz dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi - Renatę Fudałę i wicedyrektora szkoły - Annę Sierbę, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi - Henrykę Michalską.
 
Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami zamieszczonymi na stronach internetowych ŁCDNiKP w zakładce:
 
Dobre praktyki/Katalog:
Dobre praktyki/Czasopismo:
Publikacje/Prezentacje dorobku nauczycieli:
 
 
Opracowała:
Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant
 
 
poniedziałek, 14. Grudzień 2020
wtorek, 31. Sierpień 2021