Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Ukrainy poprzez zmniejszanie barier językowych

Nr komunikatu: 
2
Rok szkolny: 
2022/23
Adresaci: 
Autor: 
Beata Wielkopolan

Szanowni Państwo, Dyrektorzy!

 

ŁCDNiKP projektuje działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z Ukrainy poprzez zmniejszanie barier językowych.

Planujemy prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat i 11-15 lat. Zajęcia nieodpłatne będą realizowane od października, raz w tygodniu, dwie lekcje dla każdej z grup, w godzinach popołudniowych, w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29.

Prosimy Dyrektorów szkół o pilne (do godziny 12:00 w poniedziałek 3 października) zgłoszenie liczby dzieci w poszczególnych grupach wiekowych z Państwa szkoły. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na adres: b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl.

 

Opracowała:

Beata Wielkopolan

konsultant w ŁCDNIKP

tel.693440672

czwartek, 29. Wrzesień 2022
niedziela, 30. Październik 2022