Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt nr 34

Nr komunikatu: 
2
Rok szkolny: 
2021/2022
Autor: 
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt nr 34 5.01.2022 G.Adamiec g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl Komunikat nr 2 1,2,3,4,5,6,7,8
 
Komunikat nr 2 
Pracowni edukacji zawodowej 
 
rok szkolny 2021/2022 
 
 
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 34 
 
Szanowni Państwo! 
 
Z niepewnością, jak będzie przebiegał rok szkolny 2021/2022 przystąpiliśmy do gromadzenia nowych opisów dobrych praktyk. W Zeszycie 34 „Katalogu dobrych praktyk w edukacji” przedstawiamy sylwetki pięciu innowacyjnych nauczycielek z pasją, pracujących w łódzkich przedszkolach. Opracowują one innowacje pedagogiczne, tworzą programy, projekty. Wszystko to robią z myślą o dzieciach i dla dzieci. Wprowadzają do edukacji przedszkolnej język migowy, rozpoczynają naukę języków obcych kształtując kompetencje językowe niezbędne w dorosłym życiu. Realizując projekty ekologiczne, konkursy rozwijają wrażliwość dzieci na potrzeby środowiska naturalnego. Poszukują atrakcyjnych dla dzieci i efektywnych metod kształcenia sprzyjających zgłębianiu wiedzy i kształtowaniu umiejętności poprzez zabawę, doświadczenie, ruch.  
 
Prezentujemy sukcesy uczniów o zasięgu międzynarodowym, osiągnięte na Olimpiadzie w Seulu, a także w ogólnopolskich konkursach i turniejach branżowych – motoryzacyjnych, gastronomicznych czy filozoficzno-oratorskich. 
 
Aby proces kształcenia był skuteczny i atrakcyjny dla uczniów, wzbudzał zainteresowanie rozwijaniem kompetencji zawodowych, dyrektorzy szkół poszukują różnorodnych źródeł finansowania przygotowywanych w szkołach projektów. W przesłanych artykułach działania te zostały przez autorów i koordynatorów scharakteryzowane, zwracając naszą uwagę na wielkie zaangażowanie nauczycieli w ich przygotowanie i realizację. Przykładem niech będą projekty „Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość”, czy „Europejskie spotkania kultur narodowych”. 
 
Wiele miejsca poświęciliśmy prezentacji działań Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Rekomendujemy różne formy doskonalenia nauczycieli. Wśród nich są konferencje branżowe, kursy, konkursy. Prezentujemy nowe stacje dydaktyczne uruchomione w ŁCDNiKP dotyczące tekstroniki oraz nowe koncepcje i strategie uczenia się. Intencją autorów było zachęcenie czytelnika do samooceny własnego sposobu uczenia się i do jego modyfikacji. Pomocne we wprowadzaniu zmiany może okazać się przedstawione w artykule uczniowskie portfolio. 
Zachęcamy do lektury wydanych publikacji. Zapraszamy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem poprzez publikowanie artykułów opisujących Państwa osiągnięcia. 
W zeszycie trzydziestym czwartym „Katalogu…” zamieszczono 53 artykuły nauczycieli. Autorzy przedstawiają w nich wyniki prac osiągnięte w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Oto wykaz artykułów: 
 
Wstęp: Grażyna Adamiec, Janusz Moos 
 
Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi 
Zachęcać, rozwijać, kształtować – innowacje, programy, projekty, pomysły. Karolina Jankowska. 
 
Przedszkole Miejskie nr 58 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi 
Język migowy w przedszkolu. Aldona Ziętala. 
 
Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi 
Z ekologią, językiem obcym za pan brat – programy, projekty, konkursy. Ewa Adamiak. 
 
Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi 
Pomysły, innowacje, programy – z myślą o dzieciach. Ewelina Woniak – Pietraszko. 
 
Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi 
W poszukiwaniu atrakcyjnych i innowacyjnych metod kształcenia. Anna Korczak. 
 
Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi 
Zawodowy wehikuł czasu w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi. Anna Kwiatkowska, Aldona Klepacz, Aleksandra Majda, Ewa Witczak. 
 
Szkoła Podstawowa nr 111 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi 
Lekcja modelowa na temat „Mistrzowie historii - teleturniej wiedzy na temat II wojny światowej”, Agata Pietrzak, Magdalena Gabara. 
 
Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi 
Edukacja regionalna od początku. Anna Drzewiecka; Jak to napisać? Anna Drzewiecka; Podsumowanie działań literackich – twórcze prace literackie. Poetycki bricolage. Anna Drzewiecka. 
 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Handlowych w Łodzi 
Podsumowanie Projektu Unijnego „Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość” w Hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Ewa Kosiorek Dynek; Nasze refleksje. 
 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi 
I Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny im. Zbigniewa Kopyckiego „Kuchnia roślinna”. Zofia Wrześniewska. 
 
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi 
Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi. Dariusz Adamczewski. 
 
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych nr 22 w Łodzi 
Innowacja na lekcjach języka polskiego. Magdalena Siwierska. 
 
Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi 
75 lecie szkoły - rok szkolny 2021/2022 rokiem jubileuszowym. Jadwiga Jezierna; 
Europejskie spotkania kultur narodowych. Roczniki 2006-2007. Henryka Michalska. 
 
Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 
Korea International Youth Olympiad KIYO 4i. Agnieszka Nagoda-Gębicz. 
 
Pracownia Edukacji Humanistycznej w ŁCDNiKP 
Zbyteczna czy potrzebna współczesnemu człowiekowi? Edukacja humanistyczna. Beata Wielkopolan; 
Uczeń na dwóch etatach. Rola pracy domowej dla ucznia. Funkcja oceniania w procesie kształcenia. Beata Wielkopolan, Iwona Filipowicz; 
Edukacja filmowa w roku szkolnym 2021/2022 – plany i perspektywy. Danuta Górecka, Ewa Sztombka; 
Pakiet materiałów edukacyjnych. Danuta Górecka, Ewa Sztombka. 
Jak ciekawie pracować z lekturą szkolną? Danuta Górecka, Ewa Sztombka. 
Techniki oceniania kształtującego. Danuta Górecka, Ewa Sztombka. 
Finał XV Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy”. Danuta Górecka, Ewa Sztombka; 
Gatunki literackie w szkole podstawowej - scenariusze lekcji. Ewa Ceran. 
 
Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w ŁCDNiKP 
Filmowe abecadło - inspiracje i pomysły na edukację filmową małego ucznia. Anna Rostrygin, Anna Drzewiecka; 
Magia nauki w Dziecięcej Akademii Młodych Twórców. Katarzyna Skolimowska; 
„Rola nauczyciela przedszkola we wspieraniu rozwoju mowy dziecka”. Elżbieta Ciesiołkiewicz; 
Angielski w przedszkolu – atrakcyjnie. Elżbieta Ciesiołkiewicz; 
Zespół zadaniowy ds. włączania języka angielskiego do praktyki przedszkolnej. Elżbieta Ciesiołkiewicz; 
Sposoby na integrację grupy przedszkolnej – bank pomysłów. Elżbieta Ciesiołkiewicz. 
 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP 
Konferencja branżowa dla nauczycieli kształcących w zawodach z branży budowlano-instalacyjnej. Barbara Kapruziak; 
Nowe wyzwania dla edukacji - konferencja branżowa dla branży budowlano-instalacyjnej, informatycznej i spożywczo-gastronomicznej. Barbara Kapruziak, Jadwiga Morawiec, Danuta Urbaniak; 
Sytuacja kadrowa w obszarze kształcenia zawodowego – badanie. Barbara Kapruziak; 
Program Regionalny Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 – badanie. Barbara Kapruziak; 
Projekt edukacyjny „Zdolności manualne atutem na rynku pracy”. Maria Michalak, Ewa Koper. 
Pracownia Edukacji Zawodowej w ŁCDNiKP 
Dlaczego warto uczyć się tesktroniki? Maria Michalak; 
Konferencja branżowa online „Wszechstronni we współczesnym świecie”. Donata Andrzejczak; 
Konferencja branżowa online „Otwarci na nowe”. Donata Andrzejczak; 
Konferencja branżowa online „Nowe wyzwania dla edukacji zawodowej”. Jadwiga Morawiec, Maria Stompel, Danuta Urbaniak; 
Rekomendowane usługi edukacyjne Pracowni Edukacji Zawodowej; 
IV Konferencja online branży mechanicznej i motoryzacyjne. Joanna Orda. 
 
Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych w ŁCDNiKP 
Akademia Kreatywności; 
XII Weekend z Technologią Informacyjną „Kierunek – kompetencje przyszłości”. Anna Koludo. 
 
Ośrodek Zarządzania w Edukacji w ŁCDNiKP 
„Rola i zadania nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej” – druga konferencja ogólnopolska. Mariola Zajdlic. 
 
Wydarzenia 
Europejski Rok Kolei 2021. 
VI Forum Edukacji Dorosłych. 
Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania. ZSK w regionie łódzkim. 
Tytuł Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE). 
Wyróżnienia dla najbardziej aktywnych przedstawicieli RPI w regionie. 
 
Pomysły do upowszechnienia 
Pierwszy krok w doskonaleniu własnego uczenia się. Grażyna Adamiec; 
Uczniowskie „PORTFOLIO” - czym jest i czy warto je tworzyć? Anna Rostrygin, Teresa Dąbrowska. 
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dorobkiem przedstawionych w Katalogu nauczycieli. Nauczycieli rekomendowały: Grażyna Adamiec (ŁCDNiKP), Elżbieta Ciesiołkiewicz (ŁCDNiKP), Maria Michalak (ŁCDNiKP), Barbara Preczyńska (ŁCDNiKP), Anna Rostrygin (ŁCDNiKP), Kamila Niewiadomska (ZSETH), Henryka Michalska (ZSP, Łódź), Jadwiga Morawiec (ŁCDNiKP), Barbara Wrąbel (ŁCDNiKP). 
 
Opracowała: 
 
Grażyna Adamiec,
nauczyciel konsultant 
 
 
środa, 5. Styczeń 2022
środa, 31. Sierpień 2022