Komunikat nr 20

Nr komunikatu: 
21
Rok szkolny: 
2017/2018
Autor: 
Grażyna Adamiec

 

Katalog dobrych praktyk w edukacji - zeszyt 19

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację Katalog dobrych praktyk w edukacji.Zeszyt 19. Publikacja ta, skierowana w szczególności do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pozwala ukazać przykłady dobrych praktyk i służy wyróżnieniu i upowszechnieniu najlepszych pomysłów i przedsięwzięć edukacyjnych.

Istotą i celem prezentowanych w Katalogu rozwiązań, innowacji, konkursów, projektów edukacyjnych jest trwałość ich rezultatów. Redagując kolejne zeszyty chcemy podkreślićże to co łączy zaprezentowane rozwiązania, to ich rezultaty, które już teraz wywierają korzystny wpływ na samych autorów oraz na ich środowisko lokalne. Chcielibyśmy, by wpływ ten wywierany był również w przyszłości. Szkoły i placówki oświatowe podejmując kolejne inicjatywy – uczą i pomagają innym, motywują do podejmowania nowych aktywności, zmieniają siebie i swoje otoczenie. Poprzez redagowanie i wydawanie Katalogu chcemy pokazać, jak wiele osób i instytucji przyczynia sie do rozwoju systemu edukacji.

Dziękujemy autorom za wysiłek włożony w przygotowanie i wdrożenie rozwiązańinteresujących i ważnych dla rozwoju dzieci, wychowanków, uczniów, ich samych oraz szkół i placówek oświatowych, w których te inicjatywy powstają.

Serdecznie Państwa zachęcamy do zapoznania się z opisami dobrych praktyk zamieszczonymi w zeszycie 19 Katalogu. Są one zebrane w trzy rozdziały. Pierwszy obejmuje innowacyjne działania i innowacyjnych nauczycieli, drugi dotyczy Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej, trzeci innowacji i projektów realizowanych przez ŁCDNiKP. Poniżej zamieszczamy ich pełny wykaz:

 1. Zamiast wstępu. Dobre praktyki i szara rzeczywistość. Tomasz MisiakInnowacyjne działania . Innowacyjni nauczyciele

 2. Przedszkole Miejskie nr 10 w Łodzi. Innowacja programowa „Jestem dzielnym ratownikiem”. Monika Woźniak. Rekomendacja: Beata Wosińska

 3. Przedszkole Miejskie nr 185 w Łodzi. Poznajemy zawody. Rekomendacja: Aleksandra Proc, Barbara Preczyńska

 4. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi. Podróż do krainy wartości, czyli bajki dla

małych i dużych. Rekomendacja: Małgorzata Marczak, Agnieszka Karga, Elżbieta

Kolczyńska

 1. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi. „Zuchowe nowinki dla Chłopca i

  Dziewczynki”, czyli przedszkolny ukłon w stronę pedagogiki Aleksandra Kamińskiego. Rekomendacja: Agnieszka Karga, Małgorzata Marczak, Elżbieta Kolczyńska

 2. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi. Pomagamy, czyli o akcjach charytatywnych z udziałem przedszkolaków. Rekomendacja: Małgorzata Marczak, Elżbieta Kolczyńska

 3. Szkoła Podstawowa nr 30 w Łodzi. Zawody w Niepodległej. Rekomendacja: Barbara Preczyńska, Aleksandra Proc

 4. Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi. Dni bezpieczeństwa. „Bardzo ważna sprawa – bezpieczna zabawa”. Rekomendacja: Bożena Piekarska

 5. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi. Jesteśmy ekologiczni. Rekomendacja: Bożena Piekarska

 6. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi. Jak nauczyć dzieci radzić sobie z problemami i trudnościami. Rekomendacja: Bożena Piekarska

 7. Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi. Praca w szkole z dzieckiem z zespołem Aspergera. Rekomendacja: Jolanta Wojciechowska

 8. Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi. Elżbieta Brodowicz - animator zajęć świetlicy. Rekomendacja: Barbara Muras

 9. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi. Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Grupa teatralna Rojki. Aleksandra Kustrzycka. Rekomendacja: Jolanta Wojciechowska

 10. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi. Przegląd Twórczości Uczniów Szkół i Placówek Kształcenia Specjalnego. Prezentacje 2018. Izabela Duczkowska, Jolanta W ojciechowska

 11. XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Projekt „Rodzina Polonijna”. Alicja Przanowska

  Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej

 12. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Za chwilę będę dorosły i co dalej? Cykl lekcji z doradztwa zawodowego. Ewa Mirska. Rekomendacja: Elżbieta Jurek

 13. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Co? Jak? Dlaczego? Magdalena Kawczyńska. Rekomendacja: Elżbieta Jurek

 14. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Mały Szef Kuchni. Marta Grzelak. Rekomendacja: Elżbieta Jurek

 15. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Innowacyjne lekcje otwarte dla uczniów klas 7 i nauczycieli języka rosyjskiego szkół podstawowych. Kamil Dyjankiewicz. Rekomendacja: Elżbieta Jurek

 16. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Czytomaniacy w Szkole Podstawowej nr 29 w Łodzi. Agnieszka Sobolewska. Rekomendacja: Elżbieta Jurek

 17. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Współpraca z Fundacją JiM. Joanna Woźniak .Rekomendacja: Elżbieta Jurek

 18. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. W Poszukiwaniu Mistrza o projekcie słów kilka. Agnieszka Puta

  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 19. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe. Teresa Dąbrowska

 20. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. XI Edycja Ogólnołódzkiego Konkursu Poezji Rosyjskiej. Katarzyna Stępień, Marzena Kurek

 1. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Matematyczne wędrówki po Łodzi. Danuta Węgrowska

 2. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Konferencja „Sztuka kodowania/programowania offline oraz z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych w edukacji elementarnej. Rekomendacja: Beata Wosińska

 3. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Działania Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli w edukacji elementarnej. Rekomendacja: Aleksandra Proc

 4. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Projekt: dziecko odkrywcą i

  twórcą. Beata Wosińska, Elżbieta Hornicka-Bińczyk

 5. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Konstruktywistyczny model

  pracy z małym dzieckiem w sekcji Badaczy i Odkrywców Akademii Młodych

  Twórców. Rekomendacja: Anna Koralewska

 6. Pracownia Wychowania i Profilaktyki. Teatr jako terapia. Hanna Gzella.

  Rekomendacja Tomasz Misiak

 7. Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej. Projekt edukacyjny z zakresu edukacji

  regionalnej pt. Dziecięca Łódź Bajkowa. Katarzyna Gostyńska

 8. Ośrodek Edukacji Europejskiej I Regionalnej. XII edycja Młodzieżowego Parlamentu

  Europejskiego. Barbara Wrąbel

 9. Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej. Ośrodek Nowoczesnych Technologii

  Informacyjnych. Projekt „Historia Kłuje W Stopy”. Barbara Langner, Katarzyna

  Gostyńska

 10. Projekty unijne realizowane w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i

  Kształcenia Praktycznego w roku 2018. Maria Okońska, Violetta Mirowska

 11. Projekt:Fabrykarobotówfabrykąwiedzyiumiejętności

 12. Projekt: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – dziś staż, jutro praca

 13. Projekt: Szkolenia i Doradztwo dla Kadry Kierowniczej Systemu Oświaty w

  Województwie Łódzkim

 14. Projekt: Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna OKZiU w ŁCDNiKP drogą do

  podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych

  numerycznie

 15. Projekt: Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji

  Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej

 16. Projekt: Umiem programować – projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10, 35 w Łodzi

 17. Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych

  jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w

  edukacji przyrodniczej w LO nr 2, 9, 23, 29, 44

 18. Projekt: Mechanik taboru tramwajowego

 19. Projekt: Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja

 20. Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż 

  pilotaż zakończony sukcesem. Małgorzata Sienna, Maria Michalak, Violetta Mirowska

W Podsumowaniu zaprezentowanych wyżej dobrych praktyk chciałabym przytoczyćfragment z listu Pani Minister Edukacji Narodowej, skierowanego do Janusza Moosa Dyrektora ŁCDNiKP, odczytanego 8.06.2018 roku podczas uroczystej gali Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, w którym podkreślono: cyt. "Innowacje pedagogiczne to jeden z niezwykle istotnych aspektów procesu nauczania. Zagadnienie to nabiera szczególnego wymiaru w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku i rozwoju nowych technologii. Współcześnie innowacje pedagogiczne powinny służyć nie

tylko urozmaiceniu procesu dydaktycznego i podniesieniu jego jakości, ale także by jak najlepiej przygotować młodego człowieka do podejmowania wyzwań współczesnego świata."

Zaprezentowane w Katalogu dobre praktyki świadczą o urozmaiceniu procesu dydaktycznego, podniesieniu jego jakości, i przygotowywaniu dzieci, uczniów, wychowanków do życia w świecie pełnym wyzwań.

Opracowanie: Grażyna Adamiec

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zeszycie nr 19 „Katalogu dobrych praktyk w edukacjiˮ, a także wcześniej opublikowanymi. Dotychczas wydane zeszyty Katalogu są dostępne na stronie http://wckp.lodz.pl/content/dobre-praktyki-katalog

Zapraszamy Państwa do dzielenia sie wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez upowszechnianie własnych, autorskich rozwiązań edukacyjnych.

 

środa, 4. Lipiec 2018
poniedziałek, 31. Grudzień 2018