Katalog dobrych praktyk w edukacji - zeszyt 19

Nr komunikatu: 
20
Rok szkolny: 
2017/2018
Autor: 
Grażyna Adamiec

Katalog dobrych praktyk w edukacji - zeszyt 19

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 19. Publikacja ta, skierowana w szczególności do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pozwala ukazać przykłady dobrych praktyk i służy wyróżnieniu i upowszechnieniu najlepszych pomysłów i przedsięwzięć edukacyjnych.

Istotą i celem prezentowanych w Katalogu rozwiązań, innowacji, konkursów, projektów edukacyjnych jest trwałość ich rezultatów. Redagując kolejne zeszyty chcemy podkreślić, że to co łączy zaprezentowane rozwiązania, to ich rezultaty, które już teraz wywierają korzystny wpływ na samych autorów oraz na ich środowisko lokalne. Chcielibyśmy, by wpływ ten wywierany był również w przyszłości. Szkoły i placówki oświatowe podejmując kolejne inicjatywy – uczą i pomagają innym, motywują do podejmowania nowych aktywności, zmieniają siebie i swoje otoczenie. Poprzez redagowanie i wydawanie Katalogu chcemy pokazać, jak wiele osób i instytucji przyczynia sie do rozwoju systemu edukacji.

Dziękujemy autorom za wysiłek włożony w przygotowanie i wdrożenie rozwiązań interesujących i ważnych dla rozwoju dzieci, wychowanków, uczniów, ich samych oraz szkół i placówek oświatowych, w których te inicjatywy powstają.

Serdecznie Państwa zachęcamy do zapoznania się z opisami dobrych praktyk zamieszczonymi w zeszycie 19 Katalogu. Są one zebrane w trzy rozdziały. Pierwszy obejmuje innowacyjne działania i innowacyjnych nauczycieli, drugi dotyczy Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej, trzeci innowacji i projektów realizowanych przez ŁCDNiKP. Poniżej zamieszczamy ich pełny wykaz:

 1. Zamiast wstępu. Dobre praktyki i szara rzeczywistość. Tomasz Misiak

Innowacyjne działania . Innowacyjni nauczyciele

 1. Przedszkole Miejskie nr 10 w Łodzi. Innowacja programowa „Jestem dzielnym ratownikiem”. Monika Woźniak. Rekomendacja: Beata Wosińska
 2. Przedszkole Miejskie nr 185 w Łodzi. Poznajemy zawody. Rekomendacja: Aleksandra Proc, Barbara Preczyńska
 3. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi. Podróż do krainy wartości, czyli bajki dla małych i dużych. Rekomendacja: Małgorzata Marczak, Agnieszka Karga, Elżbieta Kolczyńska
 4. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi. „Zuchowe nowinki dla Chłopca i Dziewczynki”, czyli przedszkolny ukłon w stronę pedagogiki Aleksandra Kamińskiego. Rekomendacja: Agnieszka Karga, Małgorzata Marczak, Elżbieta  Kolczyńska
 5. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi. Pomagamy, czyli o akcjach charytatywnych z udziałem przedszkolaków. Rekomendacja: Małgorzata Marczak, Elżbieta Kolczyńska
 6. Szkoła Podstawowa nr 30 w Łodzi. Zawody w Niepodległej. Rekomendacja: Barbara Preczyńska, Aleksandra Proc
 7. Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi. Dni bezpieczeństwa. „Bardzo ważna sprawa – bezpieczna zabawa”. Rekomendacja: Bożena Piekarska
 8. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi. Jesteśmy ekologiczni. Rekomendacja: Bożena Piekarska
 9. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi. Jak nauczyć dzieci radzić sobie z problemami i trudnościami. Rekomendacja: Bożena Piekarska
 10. Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi. Praca w szkole z dzieckiem z zespołem Aspergera. Rekomendacja: Jolanta Wojciechowska
 11. Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi. Elżbieta Brodowicz - animator zajęć w świetlicy. Rekomendacja: Barbara Muras
 12. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi. Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Grupa teatralna Rojki. Aleksandra Kustrzycka. Rekomendacja: Jolanta Wojciechowska
 13. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi. Przegląd Twórczości Uczniów Szkół i Placówek  Kształcenia Specjalnego. Prezentacje 2018. Izabela Duczkowska, Jolanta Wojciechowska
 14. XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Projekt „Rodzina Polonijna”. Alicja Przanowska

Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej

 1. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Za chwilę będę dorosły i co dalej? Cykl lekcji z doradztwa zawodowego. Ewa Mirska. Rekomendacja: Elżbieta Jurek
 2. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Co? Jak? Dlaczego? Magdalena Kawczyńska. Rekomendacja: Elżbieta Jurek
 3. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Mały Szef Kuchni. Magdalena Grzelak. Rekomendacja: Elżbieta Jurek
 4. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Innowacyjne lekcje otwarte dla uczniów klas 7 i nauczycieli języka rosyjskiego szkół podstawowych. Kamil Dyjankiewicz. Rekomendacja: Elżbieta Jurek
 5. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Czytomaniacy w Szkole Podstawowej nr 29 w Łodzi. Agnieszka Sobolewska. Rekomendacja: Elżbieta Jurek
 6. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. Współpraca z Fundacją JiM. Joanna Woźniak . Rekomendacja: Elżbieta Jurek
 7. Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi. W Poszukiwaniu Mistrza o projekcie słów kilka. Agnieszka Puta

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 1. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe. Teresa Dąbrowska
 2. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. XI Edycja Ogólnołódzkiego Konkursu Poezji Rosyjskiej. Katarzyna Stępień, Marzena Kurek
 3. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Matematyczne wędrówki po Łodzi. Danuta Węgrowska
 4. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Konferencja „Sztuka kodowania/programowania offline oraz z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych w edukacji elementarnej. Rekomendacja: Beata Wosińska
 5. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Działania Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli w edukacji elementarnej. Rekomendacja: Aleksandra Proc
 6. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Projekt: dziecko odkrywcą i twórcą. Beata Wosińska, Elżbieta Hornicka-Bińczyk
 7. Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Konstruktywistyczny model pracy z małym dzieckiem w sekcji Badaczy i Odkrywców Akademii Młodych Twórców. Rekomendacja: Anna Koralewska
 8. Pracownia Wychowania i Profilaktyki. Teatr jako terapia. Hanna Gzella. Rekomendacja Tomasz Misiak
 9. Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej. Projekt edukacyjny z zakresu edukacji regionalnej pt. Dziecięca Łódź Bajkowa. Katarzyna Gostyńska
 10. Ośrodek Edukacji Europejskiej I Regionalnej. XII edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Barbara Wrąbel
 11. Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej. Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych. Projekt „Historia Kłuje W Stopy”. Barbara Langner, Katarzyna Gostyńska
 12. Projekty unijne realizowane w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w roku 2018. Maria Okońska, Violetta Mirowska
 13. Projekt: Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności
 14. Projekt: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – dziś staż, jutro praca
 15. Projekt: Szkolenia i Doradztwo dla Kadry Kierowniczej Systemu Oświaty w Województwie Łódzkim
 16. Projekt: Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna OKZiU w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie
 17. Projekt: Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej
 18. Projekt: Umiem programować – projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10, 35 w Łodzi
 19. Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr 2, 9, 23, 29, 44
 20. Projekt: Mechanik taboru tramwajowego
 21. Projekt: Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja
 22. Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż – pilotaż zakończony sukcesem. Małgorzata Sienna, Maria Michalak, Violetta Mirowska

 

W Podsumowaniu zaprezentowanych wyżej dobrych praktyk chciałabym przytoczyć fragment z listu Pani Minister Edukacji Narodowej, skierowanego do Janusza Moosa Dyrektora ŁCDNiKP, odczytanego 8.06.2018 roku podczas uroczystej gali Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, w którym podkreślono: cyt. "Innowacje pedagogiczne to jeden z niezwykle istotnych aspektów procesu nauczania. Zagadnienie to nabiera szczególnego wymiaru w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku i rozwoju nowych technologii. Współcześnie innowacje pedagogiczne powinny służyć nie tylko urozmaiceniu procesu dydaktycznego i podniesieniu jego jakości, ale także by jak najlepiej przygotować młodego człowieka do podejmowania wyzwań współczesnego świata."

Zaprezentowane w Katalogu dobre praktyki świadczą o urozmaiceniu procesu dydaktycznego, podniesieniu jego jakości, i przygotowywaniu dzieci, uczniów, wychowanków do życia w świecie pełnym wyzwań.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zeszycie nr 19 „Katalogu dobrych praktyk w edukacjiˮ, a także wcześniej opublikowanymi. Dotychczas wydane zeszyty Katalogu są dostępne na stronie http://wckp.lodz.pl/content/dobre-praktyki-katalog

Zapraszamy Państwa do dzielenia sie wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez upowszechnianie własnych, autorskich rozwiązań edukacyjnych.

 

Opracowanie:

Grażyna Adamiec

 

środa, 4. Lipiec 2018
poniedziałek, 31. Grudzień 2018