Nowa publikacja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. „Katalog dobrych praktyk w edukacji. Wykaz dobrych praktyk - zestawienie za lata 2013-2021” jest już dostępny.

Nr komunikatu: 
16
Rok szkolny: 
2020/2021
Autor: 
Grażyna Adamiec
 
KOMUNIKAT NR 16
PRACOWNI EDUKACJI ZAWODOWEJ
 
ROK SZKOLNY 2020/2021
 
Nowa publikacja
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: „Katalog dobrych praktyk w edukacji. Wykaz dobrych praktyk - zestawienie za lata 2013-2021” jest już dostępny.
 
Wydanie trzydziestego zeszytu „Katalogu dobrych praktyk w edukacji” stało się okazją do podsumowania dotychczasowej aktywności Centrum w zakresie udostępniania i upowszechniania dobrych praktyk.
Zadaliśmy sobie pytanie, z jakim postępem w publikowaniu dobrych praktyk mamy do czynienia na przestrzeni tych ośmiu lat, czyli od roku 2013, od momentu, kiedy wydany został pierwszy zeszyt „Katalogu”.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, sporządziliśmy i udostępniamy w oddzielnym zeszycie zestawienie materiałów opublikowanych. Imponujący okazał się wzrost liczby szkół i placówek, które dzieliły się swoimi doświadczeniami z innymi. Pozytywnie zaskoczył nas też wzrost liczby wydarzeń, które jako dobre praktyki zamieszczaliśmy w kolejnych, nowo wydawanych, zeszytach „Katalogu”. Poniżej prezentujemy ilościowe zestawienie zarejestrowanych praktyk, wdrożonych do praktyki edukacyjnej w okresie 2013-2016 oraz dla porównania w latach 2013-2021.
 
Liczba przedszkoli miejskich, które upowszechniły dobre praktyki:
 • 2013-2016/53,
 • 2013-2021/73
Liczba zamieszczonych opisów dobrych praktyk:
 • 2013-2016/117,
 • 2013-2021/215
Liczba szkół podstawowych, które upowszechniły dobre praktyki:
 • 2013-2016/52,
 • 2013-2021/65
Liczba zamieszczonych opisów dobrych praktyk:
 • 2013-2016/268,
 • 2013-2021/362
Liczba gimnazjów, które upowszechniły dobre praktyki: 37
Liczba zamieszczonych opisów dobrych praktyk:
 • 2013-2016/190,
 • 2013-2018/229
Liczba szkół ponadpodstawowych zawodowych, które upowszechniły dobre praktyki: 19
Liczba zamieszczonych opisów dobrych praktyk:
 • 2013-2016/262,
 • 2013-2021/446
Liczba liceów ogólnokształcących i zespoły szkół ogólnokształcących, które upowszechniły dobre praktyki:
 • 2013-2016/17,
 • 2013-2021/24
Liczba zamieszczonych opisów dobrych praktyk:
 • 2013-2016/76,
 • 2013-2021/92
Liczba szkół specjalnych i specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, które upowszechniły dobre praktyki:
 • 2013-2016/8,
 • 2013-2021/16
Liczba zamieszczonych opisów dobrych praktyk:
 • 2013-2016/30,
 • 2013-2021/116
Liczba innych placówek, które zamieszczonych opisów dobrych praktyk:
 • 2013-2016/23,
 • 2013-2021/55
Liczba opisów dobrych praktyk i rekomendacji zamieszczonych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego:
 • 2013-2016/144,
 • 2013-2021/359
Ogółem liczba dobrych praktyk upowszechnionych w publikacji „Katalog dobrych praktyk w edukacjiˮ:
2013-2016/920,
2013-2021/1873.
 
Więcej informacji o tematyce i rodzajach działań znajdziemy w specjalnie przygotowanej i udostępnionej publikacji zatytułowanej „Wykaz dobrych praktyk opublikowanych w zeszytach od 1 do 30 Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Zestawienie za lata 2013-2021”. Lektura tego wydawnictwa może przyczynić się do zauważenia i docenienia pracy łódzkich nauczycieli.
 
Opracowała:
Grażyna Adamiec, ŁCDNiKP
 
poniedziałek, 7. Czerwiec 2021
piątek, 31. Grudzień 2021