Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt nr 30. Od refleksji do podsumowań

Nr komunikatu: 
15
Rok szkolny: 
2020/2021
Autor: 
Grażyna Adamiec
 
KOMUNIKAT NR 15
 
PRACOWNI EDUKACJI ZAWODOWEJ
ROK SZKOLNY 2020/2021
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt nr 30.
Od refleksji do podsumowań
 
Wydanie trzydziestego numeru „Katalogu dobrych praktyk w edukacji” stało się przyczynkiem do rozważań nad katalogowaniem dobrych praktyk oraz do refleksji i podsumowań. „Katalog dobrych praktyk w edukacji” to bardzo ważne wydawnictwo, gdyż umożliwia spojrzenie na procesy uczenia się przez pryzmat jakości i ilości działań podejmowanych w szkołach i placówkach edukacyjnych.
Aby zachęcić Państwa do zapoznania się z zawartością „Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt nr 30”, prezentujemy tematykę zamieszczonych w nim artykułów:
 1. „Katalog dobrych praktyk w edukacji” płaszczyzną wymiany doświadczeń. Grażyna Adamiec, Tomasz Misiak, ŁCDNiKP.
 2. Od refleksji do podsumowań. Grażyna Adamiec, ŁCDNiKP.
  Część 1. Praktyki, które się przyjęły. To się sprawdziło.
  Część 2. Praktyki wdrażane w ramach akcji lub edukacji - inicjatywy prozdrowotne.
  Część 3. Dobre praktyki odpowiedzią na zmieniające się potrzeby dzieci, rodziców i samego systemu edukacji.
  Część 4. O korzyściach płynących z udostępniania dobrych praktyk.
  Część 5. Najważniejsze, wybrane dobre praktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 3. Informacja ilościowa o dobrych praktykach zamieszczonych w Katalogu dobrych praktyk w edukacji za lata 2013-2016 i 2013-2021. Grażyna Adamiec, ŁCDNiKP.
 4. Zadania edukacji po okresie pandemii COVID-19. Teresa Dąbrowska, wicedyrektor ŁCDNiKP.
 5. Zdalne nauczanie języka angielskiego w przedszkolu poprzez filmiki. Autorka: Aneta Czaplińska, Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi.
 6. Magia umiejętników. Autorka: Żaklina Bartosińska-Strzelecka, Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi.
 7. Wykorzystanie zumby na zajęciach ruchowych w przedszkolu. Autorka: Bernadeta Krawczyk, Przedszkole Miejskie nr 58 w Zespole Przedszkoli Miejskich w Łodzi.
 8. Pocztówka z przedszkola – jak współpracować ze środowiskiem w dobie pandemii? Autorki: Marlena Klimek, Emilia Szutenbach, Przedszkole Miejskie nr 73 w Łodzi.
 9. Innowacja „Terapia ręki”. Autorka: Marlena Heidek, Przedszkole Miejskie nr 90 w Łodzi.
 10. Uczymy dzieci programować – „Zakoduj swoją przyszłość”. Autorki: Magdalena Leszczyńska, Marlena Heidek, Przedszkole Miejskie nr 90 w Łodzi.
 11. Kreatywnie na matematyce. Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi.
 12. Projekt „Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy”. Monika Błaszczyk, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi.
 13. Szkoła – Ambasador. Szkoła włączona do sieci szkół EPAS. Monika Maj, Dariusz Szot, ambasadorzy programu EPAS. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi.
 14. Joanna Plucińska-Jach – nauczyciel wszechstronny. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi.
 15. Ewelina Żak-Wieczorek – najważniejsze są relacje. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi.
 16. Czwartkowe inspiracje. Beata Wosińska, ŁCDNiKP.
 17. XV Konkurs Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”. Ewa Sztombka, ŁCDNiKP.
 18. Planeta Dysleksja. Mariola Zajdlic, ŁCDNiKP
 19. „Między tradycją a innowacją”. Mariola Zajdlic, ŁCDNiKP.
 20. Konkursy w Pracowni Edukacji Przedzawodowej. Barbara Preczyńska, Bożena Piekarska, ŁCDNiKP
  - XIX Konkurs Wiedzy Technicznej,
  - Olimpiada Wiedzy Technicznej,
  - Turnieje.
 21. Pomysł do upowszechnienia. Odwrócona lekcja w edukacji zdalnej. Maria Michalak, ŁCDNiKP.
  - Role nauczyciela i ucznia w metodzie odwróconej lekcji,
  - Etapy realizacji odwróconej lekcji,
  - Jakie korzyści z tego modelu pracy odnoszą uczniowie i nauczyciele? W czym powinno uczniowi pomóc stosowanie tej metody?,
  - Nauczyciel zyskuje.
 22. Organizacja edukacji zdalnej i uczenia się. Donata Andrzejczak, ŁCDNiKP.
 23. III Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej „Normalizacja wokół nas i dla nas”. Donata Andrzejczak, ŁCDNiKP.
 24. XI Weekend z Technologią Informacyjną EDUKACJA NA WIRTUALNEJ ŚCIEŻCE. Anna Koludo, wicedyrektor ŁCDNiKP.
 25. Dwudziestolecie Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie”. Koordynacja: Grażyna Bartczak – Bednarska, ŁCDNiKP.
 26. Raport z przedsięwzięć objętych e-Targami Edukacyjnymi Łódź 2021. Anna Koludo, Teresa Dąbrowska, wicedyrektorzy ŁCDNiKP.
 27. Wydarzenia (wybór: Grażyna Adamiec):
  - Sesja naukowa „Chrońmy nasze zdrowie i środowisko”. Koordynacja: Małgorzata Krukowska, ZST-I, Katarzyna Skolimowska, ŁCDNiKP,
  - Nasz głos w obronie środowiska – Dzień Ziemi z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
  - Konkursy w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi – inicjatywa budująca zaangażowanie,
  - Akredytacja w programie ERASMUS dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi,
  - eTargi Edukacyjne Łódź 2021 – ogromna praca i ogromny sukces. Anna Koludo, Teresa Dąbrowska – koordynacja, Tomasz Misiak, ŁCDNiKP,
  - Nowy numer „Dobrych Praktyk. Innowacji w edukacji”. Tomasz Misiak, ŁCDNiKP,
  - Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030,
  - 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
  - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021,
  - Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Infosukces przepustką na studia dla uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi,
  - Międzynarodowy Dzień Liczby Pi,
  - Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego w 2021 roku,
  - Rekrutacja 2021/2022. Czas na ważne decyzje – wybierz zawód, wybierz szkołę.
 
W edukacji dorosłych niesłychanie ważną rolę odgrywa dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Stąd, tak istotne dla rozwoju osobistego, dla wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela, ale także rozwoju dzieci i samej szkoły czy placówki oświatowej jest udostępnianie innym rozwiązań, które sprawdziły się w praktyce edukacyjnej. Korzyści dla autora są dwojakie. Po pierwsze - satysfakcja autora/-ów dobrej praktyki z dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Po drugie - możliwość modyfikowania praktyki poprzez zebranie wniosków i opinii od osób, które się nią zainteresowały. Korzyści dotyczące ucznia i rodzica – to większe możliwości rozwoju dziecka ze względu na szerszą/ciekawszą/bardziej wszechstronną ofertę edukacyjną. Trzeci poziom korzyści, skupionych na szkole/przedszkolu – to promocja działalności, budowanie prestiżu.
 
Opracowała:
Grażyna Adamiec
konsultant w ŁCDNiKP
 
poniedziałek, 7. Czerwiec 2021
piątek, 31. Grudzień 2021