Wyniki XVII Konkursu Wiedzy Technicznej

Nr komunikatu: 
12
Rok szkolny: 
2018/19
Autor: 
Barbara Preczyńska

Komisja XVII Konkursu Wiedzy Technicznej, po zakończeniu zawodów II stopnia (finału ogólnołódzkiego), który odbył się w dniu 8 marca 2019 r.  podaje do wiadomości listę laureatów:      

 

LOKATA

LAUREACI

SZKOŁA

I miejsce

 

 

Uczennica SP 51

 

Szkoła Podstawowa nr51 im. Stefana Linkego

 

II miejsce

 

 

Uczennica SP 30

 

Szkoła Podstawowa nr 30

Im. rtm. Witolda Pileckiego

 

III miejsce

 

 

Uczeń SP7

 

Szkoła Podstawowa nr 7

Im. Orląt Lwowskich

 

 

Uczestnicy zawodów finałowych rozwiązywali test ogólnotechniczny oraz zadania obliczeniowo-projektowe.

Prace pisemne uczestników były kodowane oraz oceniane przez Komisję Konkursową, a wyniki są zatwierdzone przez przewodniczącą komisji.

W finale uczestniczyły Szkoły Podstawowe nr 7, 23, 30, 51, 64, 111, 120, 141. Gratulujemy wszystkim szkołom, które wzięły udział w konkursie.

Podsumowanie Konkursu odbędzie się 7 maja na Festiwalu Twórczości Technicznej     o czym szkoły będą powiadomione odrębnym pismem.

XVII Konkurs Wiedzy Technicznej

 dla Szkół Podstawowych – rok 2019

08. 03. 2019 r.

 

 

Szkoła

 

Kod uczestnika

 

Miejsce

 

SP7

 

01

 

III

 

SP7

 

02

 

V

 

SP23

 

03

 

XIII

 

SP23

 

04

 

XV

 

SP30

 

05

 

VI

 

SP30

 

06

 

II

 

SP51

 

07

 

IV

 

SP51

 

08

 

I

 

SP64

 

09

 

IX

 

SP64

 

10

 

VIII

 

SP111

 

11

 

VIII

 

SP111

 

12

 

X

 

SP120

 

13

 

VII

 

SP120

 

14

 

XI

 

SP120

 

15

 

XIV

 

SP141

 

16

 

XII

 

SP141

 

17

 

XVI

Barbara Preczyńska

Doradca metodyczny

wtorek, 26. Marzec 2019
środa, 31. Lipiec 2019