WYNIKI ELIMINACJI FINAŁOWYCH XVI ŁÓDZKIEGO TURNIEJU „PRZYGODA Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO”

Nr komunikatu: 
10
Rok szkolny: 
2018/19
Autor: 
Bożena Piekarska

1marca2019r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi, odbył się finał XVI Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”, którego uczestnikami byli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z łódzkich szkół podstawowych.

Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodzi,  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi.

W turnieju wzięło udział 216uczniów z 11łódzkich szkół. Do finału Turnieju zakwalifikowało się 6 dwuosobowych drużyn. Finaliści wykonywali zadania związane z rozpoznawaniem budowy i wyposażenia roweru, omawianiem znaczenia znaków drogowych, określaniem właściwego zachowania się na drodze. Uczestnicy prezentowali również zasady bezpiecznego zachowania się podczas wycieczek szkolnych.

Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Dzieci wykazały się nie tylko wysokim poziomem wiedzy, ale przede wszystkim umiejętnościami uniwersalnymi takimi jak: czytanie ze zrozumieniem, korzystanie z różnych źródeł informacji, rozwiązywanie zadań logicznych. Na sukces zespołów miały wpływ także: współdziałanie, podejmowanie decyzji oraz efektywna komunikacja.

Zmagania uczniów obserwowała i oceniała Komisja Konkursowa, w której skład weszli przedstawiciele:

  Łódzkiego Kuratorium Oświaty, 

  Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Łodzi.

  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi,

  Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi,

  Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Ze zwycięstwa w XVI edycji Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” cieszyła się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 120im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi.

 

Wyniki turnieju

Miejsce

Szkoła

Drużyna

Opiekun

I

Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja

w Łodzi

 

 

II

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi

 

 

III

Szkoła Podstawowa nr 173 im 1 Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi

 

 

IV

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi

 

 

V

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w  Łodzi

 

 

VI

Szkoła Podstawowa nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi

 

 

 

Uczniowie biorący udział w finale otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, oraz Kuratora Oświaty w Łodzi.

 

Opracowała:

Bożena Piekarska

doradca metodyczny 

wtorek, 5. Marzec 2019
środa, 31. Lipiec 2019