WYNIKI ELIMINACJI FINAŁOWYCH XV ŁÓDZKIEGO TURNIEJU „PRZYGODA Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO”

Nr komunikatu: 
10
Rok szkolny: 
2017/18
Autor: 
Bożena Piekarska

23 lutego 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi, odbył się finał XV Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”, którego uczestnikami byli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z łódzkich szkół podstawowych.

Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodzi,  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi.

W turnieju wzięło udział 226 uczniów z 14 łódzkich szkół. Do finału zakwalifikowało się 7 dwuosobowych drużyn. Finaliści wykonywali zadania związane z rozpoznawaniem budowy i wyposażenia roweru, omawianiem znaczenia znaków drogowych, wskazywaniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, określaniem właściwego zachowania się nie tylko na drodze ale i w szkole. Uczestnicy prezentowali również zasady bezpiecznego korzystania z roweru – w rysunkowych  kodeksach bezpiecznego rowerzysty.

Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Dzieci wykazały się nie tylko wysokim poziomem wiedzy, ale przede wszystkim umiejętnościami uniwersalnymi takimi jak: czytanie ze zrozumieniem, korzystanie z różnych źródeł informacji, rozwiązywanie zadań logicznych. Na sukces zespołów miały wpływ także: współdziałanie, podejmowanie decyzji oraz efektywna komunikacja.

Zmagania uczniów obserwowała i oceniała Komisja Konkursowa, w której skład weszli przedstawiciele:

­   Łódzkiego Kuratorium Oświaty,

­   Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi,

­   Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi,

­   Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Łodzi.

 

Ze zwycięstwa w XV edycji Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” cieszyła się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi.

 

Wyniki turnieju

Miejsce

Szkoła

Drużyna

Opiekun

I

Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi

Gabriela Balcerek kl. 3 c

Przemysław Mirowski kl. 3 c

Elżbieta Łukawska

II

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi

Lena Gajek kl. 3 b

Mateusz Zimnicki kl. 3 b

Monika Jagiełło

Bożena Lisiak

III

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi

Filip Augustynowicz kl. 3

Krzysztof Zajdler kl. 3 a

Małgorzata Pieleś

Magdalena Kawczyńska

IV

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w  Łodzi

Wojciech Joachimiak kl. 3 d

Szymon Sokołowski kl. 3 d

Jolanta Borawska

V

Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja

w Łodzi

Gabriela Kwiecień kl. 3 c

Łucja Kołodziejczyk kl. 3 c

Anna Andrzejak

VI

Szkoła Podstawowa nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi

Maja Dunajewska kl. 3 a

Nadia Kraszewska kl. 3 a

Małgorzata Rutkowska

Agnieszka Babiuch

VII

Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z  Asyżu w Łodzi

Maja Frąc kl. 3 b

Jan Perka kl. 3 b

Ewa Winter

 

Uczniowie biorący udział w finale otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie i nauczyciele mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz wspólnie świętować piętnastą edycję turnieju przy torcie, ufundowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Łodzi.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowała:

Bożena Piekarska

doradca metodyczny 

wtorek, 27. luty 2018
sobota, 30. Czerwiec 2018