konferencja

Edukacja techniczna w szkole podstawowej w kontekście wymagań nowej podstawy programowej

Edukacja techniczna

Konferencja

Zapraszamy nauczycieli zajęć technicznych ze szkół podstawowych i gimnazjów na konferencję, która odbędzie się 31 maja 2017 r. w godz. 15.00 – 17.00 w Pracowni Edukacji Przedzawodowej, ul. Franciszkańska 137 (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego).

 

 

Tematyka spotkania:

Konferencja

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych i gimnazjów na konferencję metodyczną, która odbędą się dnia 4 października 2016 roku (wtorek) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29, sala nr 310 w godzinach 15.30-17.30.

            Tematem konferencji będzie:

NAUCZYCIEL-BIBLIOTEKARZ KREATOREM PROMOCJI CZYTELNICTWA

21 września 2016r. o godz. 10.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, w sali 310 odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy. Zgodnie z polityką oświatową MEN na rok szkolny 2016/17 zajmiemy się szeroko pojętą problematyką upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Podczas pierwszej części spotkania dowiecie się Państwo o tym:

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Organizacja pracy nauczyciela matematyki
w gimnazjum  - oferta doskonalenia
na rok szkolny 2016/2017

Doradca metodyczny zaprasza nauczycieli matematyki w gimnazjum zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z uczniem III etapu kształcenia do udziału w konferencji.

 

Spotkanie odbędzie się 21 września 2016 roku
w godz. 15.30 – 18.00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

 

Szybka informacja 12

Doradcy metodyczni zapraszają dyrektorów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych  zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z uczniem I etapu kształcenia do udziału w konferencji. Osoby zainteresowane zastosowaniem nowych rozwiązań technologii informacyjnej w szkole będą miały możliwość wyboru jednego bezpłatnego warsztatu poprowadzonego przez zaproszonego eksperta.

Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017

Zaproszenie na konferencję
Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia
i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
na rok szkolny 2016/2017

Doradcy metodyczni zapraszają dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z małym dzieckiem do udziału w konferencji.

Konferencja „Edukacja ekologiczna – nowe możliwości” na przykładzie współpracy ŁCDNiKP z WFOŚiGW w Łodzi

Serdecznie zapraszamy  dnia 16. września 2016r. (piątek) nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół do udziału w spotkaniu z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Celem konferencji jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej ŁCDNiKP i WFOŚiGW w Łodzi w nowym roku szkolnym. 

Konferencja odbędzie się w godz. 13.00 -14.30 w  siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  ul. Dubois 118, sala konferencyjna  (parter).

Tematyka konferencji:

Erasmus + edukacja szkolna

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna

Uczestnicy:

KONFERENCJA

Jak pracować z uczniem przygotowującym się
do egzaminu maturalnego z języka polskiego?

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli  języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych na konferencję poświęconą przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w bieżącym roku szkolnym.

Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP

Zaproszenie

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji:

 Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP.

Program konferencji obejmuje:

Strony