język polski

KONFERENCJA ZA PIĘĆ MINUT MATURA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli  języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych na konferencję poświęconą przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w bieżącym roku szkolnym.

Spotkanie odbędzie się 19.03.2015 r. w godz. 15.30 – 18.30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29) s. 210.

Udział w konferencji umożliwi: