ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO DO SPRAW WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

Nr komunikatu: 
18
Rok szkolny: 
2013/2014
Adresaci: 
Autor: 
Donata Andrzejczak

ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO

DO SPRAW WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

 

19 lutego 2014 w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyło się kolejne zebranie Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania Kształcenia Modułowego.

Podczas zebrania omówione zostały zagadnienia dotyczące istoty kształcenia modułowego, organizowania zajęć dydaktycznych i roli nauczyciela w kształceniu zadaniowym. Podkreślono znaczenie aktywizujących metod pracy w procesie przygotowania uczących się do wykonywania zadań zawodowych i funkcjonowania na rynku pracy. Zwrócono uwagę na konieczność kształtowania kompetencji społecznych oraz rozwijania umiejętności uczenia się w kontekście potrzeby uczenia się przez całe życie.

Uczestnicy zebrania poddali analizie przygotowane scenariusze zajęć zawodowych i bazę przygotowanych zadań zawodowych. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy opracowano wnioski, które służą doskonaleniu pracy nad materiałami dydaktycznymi.

W ramach przygotowania strony internetowej poświęconej działalności Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego, zespół gromadzi informacje na temat szkół należących do sieci, inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli kształcenia modułowego oraz przygotowywane są materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele szkół:

1.      Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii-Fryzjerstwa ANAGRA;

2.      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Tomaszowa Mazowieckiego;

3.      Zespołu Szkół nr 1 z Bratoszewic;

4.      Zespołu Szkół nr 1 z Pabianic;

5.      Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich z Łodzi;

6.      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 z Łodzi;

7.      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 z Łodzi.

Materiały dydaktyczne w ramach prac Zespołu opracowali nauczyciele

1.      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Tomaszowa Mazowieckiego;

2.      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Łodzi;

3.      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 z Łodzi;

4.      Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich z Łodzi.

 

Do prac Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania Kształcenia  Modułowego może włączyć się każdy nauczyciel kształcenia zawodowego, który chciałby dzielić się swoim doświadczeniem. W sprawie działań podejmowanych przez Zespół można się kontaktować z Donatą Andrzejczak – konsultantem ŁCDNiKP, telefonicznie 604 245 207 lub email donata.a@wp.pl.

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Donata Andrzejczak

wtorek, 25. luty 2014
czwartek, 20. Marzec 2014