Zaproszenie na Podsumowanie IV Konkursu SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI

Nr szybkiej informacji: 
181
Adresat: 
dyrektorzy, opiekunowie i uczestnicy Konkursu Szkolna Liga Elektryki z ZSP nr 9, ZSP nr 7, ZSP nr 10, ZSP nr 22, ZStechniczno-Informatycznych, Zespól Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej
Informacja o wydarzeniu: 

Zaproszenie na Podsumowanie IV Konkursu

SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI 2012/2013

 

     Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów na uroczystość Podsumowania Konkursu Szkolna Liga Elektryki 2012/2013. Podsumowanie odbędzie się 10 grudnia 2013 roku o godzinie 12.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 sala 210. Przewidywane zakończenie około godziny 13.30.

    W trakcie uroczystości zostaną ogłoszone wyniki finału Konkursu oraz wręczone będą dyplomy i podziękowania jego uczestnikom.

    Konkurs organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy ze szkołami zawodowymi odbywa się pod patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Karty zgłoszenia (potwierdzenie udziału) należy nadsyłać na adres e-mail: gadamiec@wckp.lodz.pl lub faxem na nr telefonu 42 678 10 85 do 5 grudnia 2013 r.

 

Opracowała: Grażyna Adamiec                                                                        Janusz Moos

                                                                                                               Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Organizator: 
Grażyna Adamiec