XII Konkursie Przyrodniczy

Nr szybkiej informacji: 
154
Adresat: 
dla uczniów klas V – VI szkół podstawowych oraz ich nauczycieli
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów klas V – VI szkół podstawowych oraz ich nauczycieli do udziału w

XII Konkursie Przyrodniczym

 

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania dzieci przyrodą, wyłonienie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, kształtowanie  świadomości ekologicznej, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, analizowania i wnioskowania, stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie przyniesie wiele satysfakcji uczniom i ich opiekunom, stanie się świetną okazją do promowania osiągnięć szkoły i jej wychowanków.

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa szkoły w konkursie (Załącznik Nr 1) należy przesłać pocztą, faksem (678-10-85) lub składać w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, p.105 do dnia 22 listopada 2013 roku. Udział szkoły w konkursie można zgłosić również mailem na adres anna.romanska@epf.pl

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie XII Konkursu Przyrodniczego, który dostępny jest na stronie internetowej ŁCDNiKP www.wckp.lodz.pl, w części poświęconej konkursom i u doradcy metodycznego.

 

Opracowała:

 

Anna Romańska

doradca metodyczny przyrody       

Organizator: 
Anna Romańska