XI ŁÓDZKI TURNIEJ „PRZYGODA Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO”

Nr szybkiej informacji: 
202
Adresat: 
dla nauczycieli oraz uczniów z klas II i III
Informacja o wydarzeniu: 

XI  ŁÓDZKI  TURNIEJ
„PRZYGODA  Z  PRZEPISAMI  RUCHU  DROGOWEGO”

 

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów z klas II i III do udziału w kolejnej edycji turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Łodzi. Współorganizatorami turnieju są Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi.

Cele turnieju to:

­   popularyzowanie przepisów ruchu drogowego,

­   przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym,

­   kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych zgodnie z regulaminem konkursu oraz przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z pracą plastyczną pod tytułem „Pojazd ekologiczny”.

Turniej przeprowadzony będzie w trzech etapach:

­   eliminacje na I etapie – do 20 grudnia 2013 roku w szkołach macierzystych uczestników turnieju,

­   eliminacje na II etapie – 14 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi ul Sienkiewicza 137/139,

­   eliminacje na III etapie – 21 lutego 2014roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi ul Sienkiewicza 137/139.

Podczas eliminacji finałowych ocenie podlegać będą umiejętności i wiedza z zakresu wychowania komunikacyjnego oraz walory prezentacji artystycznej (inscenizacji wybranego wiersza).

Pracę plastyczną wraz z kartą zgłoszenia prosimy dostarczyć do 13 stycznia 2014 r. do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami umieszczony jest na stronie internetowej konkursy.wckp.lodz.pl w części poświęconej konkursom interdyscyplinarnym.

 

Doradca metodyczny

Bożena Piekarska

Organizator: 
Bożena Piekarska