Wykorzystaj szansę !!!

Aktualności

 
Prowadzimy rekrutację do drugiej edycji projektów! 
 
Wykorzystaj szansę - uzyskaj kwalifikacje wysoko cenione na rynku pracy.
W nowoczesnych pracowniach mechatronicznych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego osoby dorosłe z województwa łódzkiego mogą uzyskać kwalifikacje przyszłości wysoko cenione na rynku pracy. A to wszystko zupełnie bezpłatnie, za sprawą projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia są prowadzone w weekendy. W ramach kursu każdy z uczestników ma możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje. Nie jest wymagane wykształcenie techniczne! Są to kursy dla wszystkich osób dorosłych - tych, które pracują w branży i tych, które chcą zmienić zawód. A także dla osób bezrobotnych.
Szczegóły projektów: 
Projekt „Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0” 
Program kursu obejmuje: Podstawy programowania i użytkowania obrabiarek CNC; Użytkowanie obrabiarek CNC; Programowanie tokarek CNC; Programowanie frezarek CNC (łącznie 160 godz.) oraz doradztwo zawodowe (16 godz.). 
Każdy z uczestników przystąpi do 2 egzaminów zewnętrznych potwierdzających ukształtowane umiejętności (pierwszy pod nadzorem firmy Haas, certyfikującej osiągnięte kwalifikacje w obszarze użytkowania obrabiarek CNC; drugi potwierdzający kwalifikacje w zakresie programowania obrabiarek CNC i będzie przeprowadzany przez Izbę Rzemieślniczo-Handlową w Dreźnie (IHK- Industrie- und Handelskammer Dresden)). 
Projekt „Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0” 
Program kursu obejmuje: Komponenty elektryczne stosowane w urządzeniach mechatronicznych; Układy mechaniczne i napędy elektryczne; Elektropneumatyczne i hydrauliczne obwody sterowania; Podstawy układów cyfrowych i sterowniki PLC (łącznie 180 godz.) oraz doradztwo zawodowe (16 godz.). 
Każdy z uczestników przystąpi do egzaminu egzaminu Siemens Certified Mechatronic Systems Assistant potwierdzającego ukształtowanie umiejętności z zakresu przemysłowych systemów mechatronicznych w Siemens Mechatronic Systems Certification Program. 
 
Informacje i wstępne zapisy: tel. 660061922 , email: k.jankowska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!