WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI RELIGII

Nr szybkiej informacji: 
133
Adresat: 
nauczyciele religii
Informacja o wydarzeniu: 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI RELIGII

Serdecznie zapraszamy nauczycieli religii na warsztaty Program PowerPoint
w pracy katechety – ilustracja opowiadań Bruno Ferrero,
które odbędą się 20 i 27 listopada 2013 roku w godz. 15.30 - 19.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi
przy ul. Rajdowej 18.

Celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli:

§  z możliwościami programu PowerPoint,

§  z celowością stosowania prezentacji PowerPoint na katechezie,

§  ze sposobami wykorzystania elementów techniki multimedialnej do ilustracji opowiadań Bruno Ferrero.

 

Zapisów na warsztaty należy dokonywać do końca października w Wydziale Katechetycznym Kurii Arcybiskupiej w Łodzi, ul. Skorupki 3, tel. 42 66 48 756,
a w godzinach popołudniowych bezpośrednio u organizatora pod numerem 694 687 867 lub drogą mailową wolska.i@interia.pl (ograniczona liczba stanowisk komputerowych).

Wszyscy nauczyciele otrzymają stosowne zaświadczenie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach. Jesteśmy przekonani,
że umiejętność posługiwania się programem PowerPoint pomoże katechetom uatrakcyjnić lekcje religii, a także przygotować uczniów do udziału w konkursach multimedialnych.

 

Opracowała:

Irena Wolska

(doradca metodyczny religii)

Organizator: 
Irena Wolska