VII KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO WĘDRÓWKI Z ORTOGRAFIĄ

Nr szybkiej informacji: 
82
Adresat: 
Nauczyciele SP, uczniowie SP
Informacja o wydarzeniu: 

VII Konkurs Języka Polskiego

Wędrówki z Ortografią

 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ich nauczycieli do udziału w VII Konkursie Języka Polskiego  wędrówki z ortografią.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania dzieci językiem ojczystym, inspirowanie do doskonalenia umiejętności stosowania zasad ortografii i interpunkcji, rozbudzanie zainteresowania uczniów Łodzią i regionem. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie przyniesie wiele satysfakcji uczniom i ich opiekunom, stanie się świetną okazją do promowania osiągnięć szkoły i jej wychowanków.

Eliminacje szkolne należy przeprowadzić 23 października 2014 roku. Drugi etap Konkursu odbędzie się 11 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Eliminacje na trzecim etapie zostaną przeprowadzone 19 lutego 2015 roku o godz. 10.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa szkoły w konkursie (Załącznik Nr 1 do Regulaminu VII Konkursu Języka Polskiego wędrówki z ortografią) należy przesłać pocztą, faksem (678-10-85) lub składać w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, p.105 do dnia 20 października 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie VII Konkursu Języka Polskiego wędrówki z ortografią umieszczonym na stronie internetowej ŁCDNiKP www.wckp.lodz.pl, w części poświęconej konkursom.

 

               Opracowała:

    Jolanta Bielecka

    Konsultant ŁCDNiKP

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim. 

Organizator: 
Jolanta Bielecka