V Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji

Aktualności

 

Łódź, 26.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz pedagogów zainteresowanych innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji. Wydarzenie zaplanowane jest na 25 kwietnia 2018. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, refleksji oraz dobrych praktyk

Przegląd, jak co roku, ma formę Konkursu, którego celem jest popularyzacja postawy twórczej wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. Zostaną w nim nagrodzeni pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, którzy traktują swoją pracę jak twórcze wyzwanie. Prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirują uczniów i wychowanków do samodzielnego myślenia i twórczych poszukiwań. Twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię
i ciekawość poznawczą. W tegorocznej edycji Konkursu nagrodzeni zostaną także uczniowie wyróżniający się ciekawymi pomysłami, kreatywnie rozwiązujący powierzone zadania i wykazujący się odwagą w myśleniu i działaniu.

W konkursie wyszczególniliśmy dwie kategorie:

·      Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca
Zgłoszenia dokonują uczniowie.

·      Innowacyjny projekt realizowany przez uczniów
Zgłoszenia dokonują nauczyciele i opiekunowie.
 

Konkurs dzieli się na dwa etapy:

I etap - zgłoszenie udziału. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz udostępniony na stronie internetowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi www.przeglad.ahe.lodz.pl

Wypełniony formularz należy przesłać do Organizatora najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 na adres: przeglad@ahe.lodz.pl

Osoby zgłoszone do Konkursu proszone są o przesyłanie opisu/dokumentacji swoich twórczych i innowacyjnych działań, bądź opisu realizowanych projektów na adres: 

Dział Marketingu AHE w Łodzi ul. Sterlinga 26 90-212 Łódź. 

Termin nadsyłania opisu/dokumentacji: 10 kwietnia 2018 r.

II etap – weryfikacja i ocena prac nadesłanych zgłoszeń. Wyłonionych zostanie dziesięć najbardziej innowacyjnych i twórczych projektów. Laureaci wezmą udział w Przeglądzie organizowanym w siedzibie Organizatora dnia 25 kwietnia 2018 r., podczas którego nastąpi uroczyste wręczenie nagród.