UPOWAŻNIENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

UPOWAŻNIENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ w Łodzi do organizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów elektrycznych, elektronicznych, elektrotechnicznych i innych.