TYTUŁ: MIEJSCE ODKRYWANIA NOWYCH TALENTÓW

Miniaturka: 

Tytuł Miejsca Odkrywania Talentów przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2010/2011, który świadczy o tym, że Centrum przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci
i młodzieży.