Trzynasta edycja konkursu językowego European Language Label.

Aktualności

Pragniemy poinformować, że w tym roku organizowana jest trzynasta edycja konkursu językowego European Language Label.
 
W Polsce konkurs ELL prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz ministra edukacji narodowej.
 
Zadaniem konkursu jest wyróżnienie projektów wykorzystujących nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, które są zarazem atrakcyjne dla uczestników i inspirujące dla całej społeczności lokalnej, w której projekt jest realizowany.
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie i certyfikacie, jak również o zamieszczenie informacji na stronie internetowej instytucji. Informacje o konkursie oraz logo tegorocznej edycji prześlemy drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariatu.
 
Tegoroczna edycja konkursu ma za zadanie w szczególny sposób przyczynić się do promowania języków obcych na rzecz spójności społecznej oraz wspierania edukacji językowej poprzez zajęcia sportowe. Dodatkowo, w ramach priorytetów krajowych, ważnym aspektem jest integracja i reintegracja językowa osób powracających z zagranicy oraz imigrantów uczących się języka polskiego i języków obcych jak również promowanie nauki języka polskiego jako obcego.
 
Szczegółowe informacje o konkursie i formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej programu: www.ell.ora.pl.
 
 
Agnieszka Pietrzak
Dyrektor Promocji i Komunikacji 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji