TRWAJĄ ZAPISY DO XII EDYCJI MŁODZIEŻOWEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO!

Aktualności

 
 
Europoseł Jacek Saryusz-Wolski wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi oraz województwa łódzkiego do udziału w XII edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.

 

 
 
 
Dlaczego Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE)?
  • To cykliczny i flagowy projekt  europosła Jacka Saryusz-Wolskiego i Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w którym - do tej pory - wzięło udział ponad 1500 uczestników. 
  • Inicjatywa sprzyja rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości poprzez zaangażowanie w debatę młodzieży z regionu łódzkiego w sprawważne dla Polski i Unii Europejskiej.
  • Jego celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. 
  • Uczestnicy MPE, w ramach projektu, mają możliwość poszerzenia wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności takich jak praca zespołowa, strategie negocjacyjne czy publiczne przemówienia.

Jak przebiega projekt?
  • W ramach MPE uczniowie uczestniczą w serii wykładów tematycznych i pracują w grupach reprezentujących frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim. 
  • Do ich zadań należy m.in. opracowanie projektów rezolucji, napisanie testu wiedzy o UE oraz rozprawki.
  • Ocenie podlega każdy z uczestników - indywidualnie w rozróżnieniu na uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Jak się zgłosić?

 

Spotkanie informacyjne dla nauczycieli
  • 7 marca (środa) 2018 r., o godz. 15.30 w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego (ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, III p.) odbędzie się spotkanie informacyjne dla nauczycieli.

 

 I spotkanie dla uczniów
  • 15 marca (czwartek) 2018 r., o godz. 15.30 w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego (ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, III p.) odbędzie się pierwsze spotkanie dla uczniów zgłoszonych do projektu.

 

 

Nagrody

Głównymi nagrodami dla laureatów XII edycji MPE, ufundowanymi przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, są wyjazdy studyjne do Brukseli.

 

Zapoznaj się z:
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Wszelkie pytania dot. projektu proszę kierować do: p. Agaty Rokseli (tel. 507 255 032; agata.roksela@jaceksaryusz-wolski.pl).