Technologiczne horyzonty kształcenia

Aktualności

XIV WEEKEND Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po raz czternasty zorganizowało Weekend z Technologią Informacyjną. Tym razem pod hasłem „Technologiczne horyzonty kształcenia”. Wydarzenie rozpoczęło się już w czwartek, 20 października i trwało trzy dni. Część spotkań odbywała się w formie stacjonarnej, a część w formie zdalnej. 

W pierwszym dniu gościliśmy Mobilne Centrum Edukacyjne Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, które przygotowało warsztaty zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Podsumowaniem dnia była debata na temat warunków, jakie powinna stworzyć szkoła, aby zapewnić uczniom osiągnięcie kompetencji przydatnych we współczesnym świecie. Debata, zorganizowana w formie hybrydowej, jest dostępna na stronie https://weekend.wckp.lodz.pl. W piątek, 21 października, warsztaty zorganizowano w przestrzeni wirtualnej usługi Teams, natomiast w sobotę, 22 października – stacjonarnie, w pracowniach ŁCDNiKP.  

Podczas piątkowej sesji plenarnej prof. Marlena Plebańska przedstawiła swoje przemyślenia na temat: „STEAM - metoda pracy w Laboratoriach Przyszłości”. Iwona Brzózka-Złotnicka, prezes Fundacji Cyfrowy Dialog, w swoim wystąpieniu zachęcała młodzież do realizacji projektów zmieniających przyszłość, Solve for Tomorrow. Adam Cyrański z ŁCDNiKP zaprezentował szanse dla rozwoju ucznia, jakie stwarza szkolne studio telewizyjne. Natomiast Karol Sobański - absolwent Akademii Młodych Twórców - promował udział młodych ludzi w projektowaniu aplikacji PWA w Vue.js

XIV Weekend z Technologią Informacyjną to 56 warsztatów, podczas których zostały ukazane różne aspekty wykorzystania technologii informacyjnej w dydaktyce: kształceniu informatycznym, edukacji wczesnoszkolnej, na lekcjach różnych przedmiotów oraz w kształceniu zawodowym. Warsztaty obejmowały następującą tematykę:

·      Prawo autorskie w kształceniu zdalnym i stacjonarnym
·      Sztuka publikowania w sieci
·      Darmowe narzędzia i zasoby edukacyjne
·      TWÓRCZO, ALE JAK? Cyfrowe kompetencje w praktyce szkolnej - Padlet i Trimino
·      Gruszki na...Google! - sposoby na interaktywne prezentacje
·      Rozwijanie kreatywności uczniów z wykorzystaniem technologii mobilnych
·      Zostań twórcą aplikacji – tworzenie prototypów aplikacji w Marvel
·      Pierwsze kroki w Genially
·      Wirtualne manipulatory - sposób na matematykę
·      Zasoby i narzędzia interaktywne w pracy z dziećmi z Ukrainy
·      Język polski jako obcy – pomocne strony, narzędzia TIK
·      Jak wykorzystać film podczas lekcji? Jakie aplikacje sprawdzą się najlepiej?
·      Kody QR w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym – od aplikacji do praktycznego zastosowania
·      Generatory internetowe jako pomoc w budowaniu warsztatu pracy nauczyciela z dzieckiem młodszym
·      eTwinning po nowemu
·      Technologie cyfrowe w Programie Erasmus+
·      Power Apps - gratka dla informatyków, ale czy tylko dla nich?
·      Office 365 – jeden login do aplikacji Wakelet, Kahoot, Tynker i innych
·      Wykorzystanie multimediów (obraz, film i dźwięk) przy projektowaniu testów w aplikacji FORMS
·      Wykorzystanie notesów zajęć w kształceniu zdalnym i stacjonarnym
·      Zintegrowana Platforma Edukacyjna a lekcje HiT
·      Interaktywne materiały na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
·      Co warto wiedzieć przed wyborem monitora interaktywnego?
·      Współpraca urządzeń mobilnych z tablicą interaktywną
·      Multimedialne i interaktywne publikacje
·      ShotCut – wieloplatformowy darmowy program do nieliniowego przetwarzania filmów
·      Jak twórczo wykorzystać szablony Pages na lekcjach?
·      Keynote – aplikacja która Cię zaskoczy. Stworzysz w niej animacje i quizy, filmy oraz wiele innych!
·      Strona internetowa w WordPress on-line
·      Zbuduj Laboratorium Przyszłości w swojej szkole - jak wybrać drukarkę 3D?
·      Druk 3D dla edukacji
·      TINKERCAD – symulacje prostych układów elektronicznych
·      Python dla każdego - podstawy programowania
·      Programowanie robotów mBot
·      Baltie nowe rozwiązanie do nauki programowania dla klas I-III
·      Baltie - nowe rozwiązanie do nauki programowania dla klas IV-VIII
·      Projekty graficzne on-line
·      Wirtualna rzeczywistość w praktyce edukacyjnej
·      Modelowa lekcja wprowadzająca tematykę internetu rzeczy w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
·      Współczesny samochód bez tajemnic (warsztaty dla wszystkich)
·      Kodowanie z lwem – strategia na rozwój myślenia
·      Ewaluac-JA
·      Ćwiczenia z myślenia krytycznego – Project Zero
·      O sile, czyli jak wzmocnić naszą odporność w sieci
·      Młody Lean Lider
·      MOVE BEYOND - czyli D(r)eszcz rozwiązań w nurcie edukacji zdalnej

Zajęcia przeprowadzili trenerzy ŁCDNiKP, nauczyciele innowatorzy, członkowie Akademii Młodych Twórców oraz zaproszeni eksperci. Partnerem strategicznym XIV Weekendu z Technologią Informacyjną była firma Microsoft, natomiast partnerem technologicznym firma Agraf. Ponadto wydarzeniu towarzyszyły firmy: Mechatronik, Cortland, Octopus, SGP System, EI System, Nowa Era, Fundacja Szkoła z Klasą, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Lean Education, Fundacja Instytut Reintegracji Społecznej. 

Organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dwukrotnie w roku szkolnym Weekend z Technologią Informacyjną zaprasza już na XV edycję, która odbędzie się w marcu 2023 roku.

Lidia Aparta, Anna Koludo - ŁCDNiKP

Zdjęcia Ryszard Kuśmirek