Szkolenie dla nauczycieli "Jedyny taki dziennik – zapiski Jadwigi Ankiewicz jako wyjątkowe źródło historyczne"

Aktualności

V edycja szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci, które odbędzie się w dniu 24 października 2020 r. w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie. 

Szkolenie ma na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z pozaszkolnego nauczania historii najnowszej, realizowanego poprzez wizyty w poobozowych miejscach pamięci. 

Oferta skierowana jest głównie do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz j. polskiego. Niezależnie od powyższego, mogą wziąć w nim udział również nauczyciele innych przedmiotów, zwłaszcza wychowawcy klas. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Otrzymają także najnowszą publikację wydaną przez Muzeum. 

Chęć uczestnictwa należy zgłosić do dnia 25 września 2020 roku drogą elektroniczną. 

Program szkolenia, karta zgłoszenia, oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku znajdują się w załączeniu. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.