Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele łódzkich szkół i placówek oświatowych

Aktualności

Rysunek ludzie siedzą i rozmawiająW aktualnym, trudnym czasie pandemii Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizuje swoje zadania w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz wspierania ich w organizacji procesów kształcenia uczniów w nowych, niezwykłych warunkach, z wykorzystaniem możliwości prowadzenia form zdalnych.

Na naszej stronie internetowej, w zakładce OFERTA, znajdziecie Państwo (jak zwykle) Informator o zaplanowanych na listopad usługach, ich rodzajach, tematyce, sposobach realizacji i terminach oraz Terminarz konsultacji indywidualnych prowadzonych przez konsultantów i doradców metodycznych.

Zapraszamy do kontaktów z nami (udziału w konsultacjach indywidualnych) i do korzystania z innych form (warsztatach, konsultacjach grupowych, seminariach, kursach, forach, spotkaniach zespołów innowacyjnych, metodycznych, zadaniowych). 

Aktualna oferta jest zorientowana głownie na wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi przydatnych w edukacji zdalnej.

Wspierajmy się wzajemnie, wymieniajmy doświadczenia i sprawdzone/efektywne rozwiązania dydaktyczne.

Kontakt (telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej) z pracownikami Centrum jest możliwy we wszystkie dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00.