status REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACJI firmy Microsoft

Miniaturka: 

STATUS Regionalnego Centrum Innowacji firmy Microsoft (od 2005) dla Centrum jako jednej z ośmiu placówek w Polsce potwierdzając tym samym niekwestionowany dorobek Centrum w zakresie prac podejmowanych na rzecz wdrażania do praktyki szkolnej technologii informacyjnych i zgodnych
z międzynarodowym programem Partnerstwo dla przyszłości oraz obejmujących, między innymi wspieranie procesu wdrażania technologii informatycznej jako narzędzia wspomagającego pracę szkoły w obszarze dydaktyki i zarządzania placówką (tworzenie warunków do przygotowania kadry pedagogicznej do projektowania
i stosowania narzędzi informatycznych w procesie zdalnego kształcenia, przygotowanie interaktywnych materiałów dydaktycznych – multimedialnych pakietów edukacyjnych, wykorzystania narzędzi informatycznych w procesach zarządzania np. wiedzą, jakością, zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi).