Spotkanie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dotyczące stosowania metod aktywizujących w edukacji humanistycznej

Aktualności

                 Warszawa, 3 października 2013

 

Nauczyciele i Opiekunowie

uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Miasta Łodzi 

Szanowni Państwo,

W imieniu Ośrodka KARTA – w porozumieniu z Dyrekcją Festiwalu Łódź Czterech Kultur oraz Urzędem Miasta Łodzi, wspólnie z łódzkim Stowarzyszeniem Topografie – zwracam się do Państwa z propozycją wspólnego spotkania, dotyczącego metod aktywizacji młodzieży w obszarze historii najnowszej (historia, język polski, WOS). Przykładem będzie tu przedwojenna przeszłość Łodzi, opisana w kwartalniku historycznym „Karta” nr 75 (Łódź czterech dekad), dzięki współdziałaniu z Festiwalem.

Ośrodek KARTA jest obecnie ogólnopolskim koordynatorem archiwistyki społecznej (oddolnej aktywności na rzecz pamięci), realizatorem konkursu edukacyjnego „Historia Bliska”, który przez 17 lat oswajał uczniów z „własną” ich historią najnowszą (zachęcał do czynnego badania swojego otoczenia, także rodzinnego). Stowarzyszenie Topografie – jedno z ogniw tej archiwistyki – realizuje w Łodzi podobne projekty. To doświadczenie chcielibyśmy przedstawić Państwu podczas spotkania, proponując wykorzystanie sprawdzonych już metod w odniesieniu do grupy młodzieży, którą się Państwo opiekujecie. Proponujemy temat łódzki, by łatwiej było zainteresować Waszych uczniów.

Spotkanie odbędzie się 23 października (w środę) o godzinie 16.00 w Muzeum Miasta Łodzi. Obecnym na spotkaniu podarujemy egzemplarze „Karty” 75 do pracy z młodzieżą – wyjaśnimy, jak byłoby najłatwiej z nich skorzystać. Tym z Państwa, którzy okażą się bardziej zainteresowani ideą archiwistyki społecznej (którą wprowadzać w życie można także w szkołach), wręczymy egzemplarze materiałów instruktażowych związanych z takim typem oddolnej aktywizacji.

Gorąco zapraszamy Państwa na to spotkanie.

                                                                       z poważaniem

                    Prezes Ośrodka KARTA

                          Zbigniew Gluza