Seminarium

Aktualności

 

Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin działające przy łódzkich szkołach  i placówkach kształcenia specjalnego w: Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 6, Specjalnym  Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 128, Szkole Podstawowej Specjalnej  nr 168, Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1

zapraszają na

V OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM 

Kształcenie specjalne w dobie przemian
a rzeczywistość edukacyjna

seminarium odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. o godzinie 11.00

w Klubie Nauczyciela w Łodzi, ul. Piotrkowska 137

Celem spotkania środowisk edukacyjnych, przedstawicieli uczelni - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także  pracowników pomocy społecznej, organizacji i instytucji województwa łódzkiego jest: określenie  sytuacji szkół i placówek przygotowujących uczniów z różnymi niepełnosprawnościami  do samodzielności                 w systemie polskiej edukacji, prezentacja aktualnego stanu  prawnego  w zakresie wspierania usamodzielnienia społecznego tej grupy osób oraz określenie kierunków zmian  w zakresie edukacji, pomocy społecznej  i możliwości zatrudnienia.

Prosimy o zgłoszenie udziału ( imię i nazwisko – funkcja, placówka) na wybrany adres:

wojciechowska@poczta.onet.pl;  (ŁCDNiKP)              lodz@znp.edu.pl;         slabowidz@wp.pl

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Kształcenia Praktycznego;

Sekcja Szkolnictwa Specjalnego

Przy Zarządzie  Okręgu Łódzkiego ZNP