RYNEK PRACY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W III KWARTALE 2021 ROKU

Aktualności

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2021 roku” jest kolejnym z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w trzecim kwartale 2021 r., a także zawiera informacje o sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływie pandemii na liczbę miejsc pracy.

Zapaszamy do zapoznania się z dokumentem.

załączniki: