REKOMENDACJA ZEBRANIA ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

REKOMENDACJA

ZEBRANIA ZESPOŁU ZADANIOWEGO

DS. WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

 

            11 grudnia 2013 roku w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 29 odbyło pierwsze zebranie nauczycielskiego zespołu ds. wdrażania kształcenia modułowego.

        Organizatorem zebrania była Donata Andrzejczak – nauczyciel konsultant, pełnomocnik Dyrektora ŁCDNiKP Janusza Moosa do spraw kształcenia modułowego.

        Celem zebrania było sporządzenie planu pracy zespołu na rok szkolny 2013/2014.;

 

W zebraniu uczestniczyli:

1.      Nauczyciel konsultant, pełnomocnik Dyrektora ŁCDNiKP ds. kształcenia modułowego – Donata Andrzejczak

2.      Przedstawiciele szkół:

·         Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – Bożena Stec

·         Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii – Fryzjerstwa ANAGRA – Grażyna Miller

·         Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Łodzi – Ewa Ciećwierz

·         Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi – Beata Czekalska

·         Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi – Danuta Kawka

·         Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6 w Łodzi – Beata Cendrowicz

·         Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach – Katarzyna Rosiak Misztal

 

        Zespół nauczycielski ds. wdrażania kształcenia modułowego poddał analizie priorytety działania na rok szkolny 2013/2014 wyznaczone przez Radę Programową Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego i wyznaczył zadania, które w pierwszej kolejności muszą być realizowane. Do zadań tych należą:

    a)       popularyzowanie dobrych praktyk związanych z kształceniem modułowym w ramach spotkań z nauczycielami, dyrektorami szkół, przedstawicielami rynku pracy, rodzicami i uczniami oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi szkoły;

    b)       popularyzowanie idei kształcenia modułowego poprzez organizowanie zajęć modelowych dla nauczycieli o krótkim stażu pracy oraz rozpoczynających kształcenie zadaniowe;

    c)       stworzenie katalogu zadań zawodowych, które powinny być przekształcone w zadania dydaktyczne wykonywane przez uczniów na zajęciach;

   d)       utworzenie bazy materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, przygotowanie scenariuszy zajęć prowadzonych w systemie zadaniowym oraz zestawów zadań;

W dalszej kolejności realizowane będą działania, których celem jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wymianę doświadczeń – dobrych praktyk; zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dyrektorów dotyczących organizowania kształcenia modułowego; wyłonienie spośród dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego liderów kształcenia modułowego, którzy dzieliliby się swoim doświadczeniem związanym z organizowaniem kształcenia zadaniowego oraz utworzenie zakładki poświęconej kształceniu modułowemu na stronie internetowej ŁCDNiKP;

Prace zespołu mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez popularyzowanie idei kształcenia zadaniowego oraz doskonalenia metod i narzędzi pracy nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych.

Kolejne zebranie zespołu zadaniowego planowane jest 15 stycznia 2014 roku. Zainteresowani współpracą mogą skontaktować się telefonicznie z Donatą Andrzejczak – telefon 604 245 207 lub przez mail donata.a@wp.pl wpisując w tytule „zespół zadaniowy”.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Donata Andrzejczak