REKOMENDACJA KONFERNCJI „DORADZTWO ZAWODOWE WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI SUKCESEM NA RYNKU PRACY”