REGIONALNY PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+

Aktualności


Od czerwca 2018 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego działa Regionalny Punkt Informacyjny największego unijnego programu edukacyjnego – Erasmus+. Regionalne Punkty Informacyjne powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w najpopularniejszym unijnym programie edukacyjnym, jakim jest Erasmus+.

Zadaniem Punktu jest udzielanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji programów, doradzanie, oraz ewentualna pomoc w kwestiach formalnych związanych z aplikowaniem.

W każdy czwartek, w lipcu i sierpniu, w godzinach 10:00 – 14:00 będzie można bezpośrednio porozmawiać z ekspertami na temat programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez Narodową Agencję. Od września               2018 r. Punkt Informacyjny będzie czynny w godzinach 12.00 – 16.00. 

Kontakt:
tel. 42 678 33 78

Konsultanci: Barbara Wrąbel, Anna Koludo

Miejsce:
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29, pokój 301, 304, III p.