Projekt „Sobota ze specjalistami” – inwestycją w przyszłość Twojego dziecka

Aktualności

Od lutego 2013 roku w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju działających na terenie miasta Łodzi realizowany jest program „Sobota ze specjalistami”. Projekt ten jest skierowany do rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem swego dziecka. Dostrzeżenie niepokojących zachowań, deficytów często wywołuje lęk i bezradność. Brak informacji, wiedzy na temat instytucji, w których można szukać pomocy sprawia, że dostrzegane wcześnie deficyty diagnozowane są bardzo późno, a czas w takich sytuacjach działa na niekorzyść dziecka.

Zainteresowani rodzice mogą skorzystać z porady: logopedy, surdologopedy, psychologa, fizjoterapeuty, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga.

Podczas konsultacji rodzice otrzymują wstępne informacje na temat dziecka, a przede wszystkim dowiadują się czy wskazana jest dalsza terapia, uzyskują również informację na temat placówek pracujących z dziećmi.

Szczegółowy harmonogram zaplanowanych konsultacji dostępny na stronach internetowych:

 

Placówki, które uczestniczą w projekcie "Sobota ze specjalistami":

 

1.     Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego w ZSS nr 5, Łódź, ul. Plantowa 7

2.     Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Słabo Widzących                       i Niewidomych w SOSW nr 6,Łódź, ul. Dziewanny 24

3.     Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w SOSW nr 5, Łódź, ul. Krzywickiego 20

4.     Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w  ZSS nr 4, Łódź ,ul. Niciarniana 2a

5.     Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy ZSS nr 7 dla Dzieci z Deficytami Mowy, z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego, Łódź, ul. Siarczana 29/35