Praca z uczniem zdolnym, część VII, VIII PRZEGLĄD INICJATYW EDUKACYJNYCH pod patronatem Dyrektora Wydziału Edukacji – charakterystyka projektów konkursowych, Zeszyt 4

Praca z uczniem zdolnym, część VII, VIII PRZEGLĄD INICJATYW EDUKACYJNYCH pod patronatem Dyrektora Wydziału Edukacji – charakterystyka projektów konkursowych, Zeszyt 4

Autor: 
Grażyna Adamiec (red.)
Cena: 
14 zł