Podsumowanie VII Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”

Aktualności

16 marca 2018 roku w Warszawie, odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" z tematem wiodącym „Normy w ochronie środowiska".

Konferencja została tradycyjnie już zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Patronat  honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska.

Miłym akcentem było przekazanie Prezesowi PKN okolicznościowego dyplomu z życzeniami dalszych sukcesów w promowaniu wiedzy normalizacyjnej. W imieniu Dyrektora – Janusza Moosa – dyplom wręczyła Donata Andrzejczyk z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Więcej informacji:

https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konferencje/-/asset_publisher/164c7vLNRTx2/content/podsumowanie-vii-ogolnopolskiej-konferencji-%e2%80%9enormalizacja-w-szkole%e2%80%9d