Partnerstwa strategiczne w kontekście COVID-19

Aktualności

Grafika informująca o konkursach FRSE i Erasmus+

Ogłoszenie dwóch dodatkowych konkursów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ w roku 2020

 

Pandemia COVID-19 w znaczący sposób wpłynęła na trwające i planowane działania w ramach projektów programu Erasmus+. W odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania, Komisja Europejska stale pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwiłyby uczestnikom programu, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym sprostanie im i skuteczne poradzenie sobie z ich konsekwencjami. We współpracy z Narodowymi Agencjami oraz Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Komisja Europejska podejmuje szereg działań mających na celu uproszczenie i klaryfikację obowiązujących procedur i zasad w obliczu ciągle ewoluującej, bezprecedensowej sytuacji.

W świetle tych wyjątkowych okoliczności 25 sierpnia 2020 Komisja Europejska ogłosiła dwa dodatkowe nabory, wspierające innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz zapewnia możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego.

  1. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (w sektorze Edukacji szkolnej, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Szkolnictwa wyższego): celem tych projektów jest przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.
  2. Partnerstwa na rzecz kreatywności (w sektorze Młodzieży, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych): mające na celu zaangażowanie organizacji zajmujących się edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną wraz z organizacjami z sektora kultury i sektora kreatywnego w działania, które mają zwiększyć świadomość europejską i wzmocnić ich pozycję jako innowatorów w swoim lokalnym środowisku. Działanie to ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji kreatywnych, a także podniesienie poziomu jakości, innowacyjności pracy z młodzieżą.

Oba nabory mają przyczynić się do stworzenia partnerstw i synergii pomiędzy organizacjami edukacyjnymi, szkoleniowymi i młodzieżowymi z organizacjami kultury i sektora kreatywnego.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć między 1 marca a 30 czerwca 2021 r.

Termin składania wniosków do poszczególnych Narodowych Agencji w ramach obydwu dodatkowych naborów upływa 29 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się Corrigendum do Przewodnika po programie Erasmus+ na rok 2020 na stronie KE.

Wszystkie zainteresowane organizacje zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z Narodową Agencją.